Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Utorok 18.08.2015, Marta Kuliková a František Jeleň - regionálni koordinátori Terénnej sociálnej práce v Košickom a Prešovskom kraji, kontaktová beseda