J.W.Goethe: Faust II.

J.W.Goethe: Faust II.

Pri písaní si medzi obidvoma časťami Fausta Goethe spravil 24-ročnú prestávku. V nijakom prípade ju však nemôžeme pokladať za ruptúru. Postava Fausta žila v básnikovi od útleho detstva, keď vo svojom rodnom Frankfurte videl bábkové divadlo anglických kočovných hercov, až po jeho posledný výdych. Túto mohutnú básnickú skladbu, ktorú literárni vedci označujú za dramatickú báseň a divadelní vedci zasa za tragédiu, písal vyše 60 rokov. Za ten čas sa v tomto géniovi zhromaždilo obrovské množstvo vedomostí, poznania a skúseností, ktoré ako puzzle skladal celý život. Vytvoril encyklopédiu ľudského snaženia, vzletov a pádov človeka, nepokojného a večne nespokojného pri dobýjaní prírody, bažiaceho po moci a rozkošiach lásky. Jeho odcudzenie má blízko k umelo vytvorenému človiečikovi Homunculovi, v ktorom už nachádzame súčasnú umelú inteligenciu. Po uzavretí zmluvy Faust spolu s Mefistofelom putuje v 1.dieli po malom svete, v 2.dieli po veľkom, zabývanom obrovským aparátom postáv: vládcov, generálov, bankárov, básnikov, filozofov - historických, biblických aj mytologických bytostí ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Univerzum v majstrovskom zovretí najrozmanitejších veršových a metrických systémov. To všetko však napriek tomu spája láska. Jej synonymom je žena –Grétku z 1.dielu vystrieda v 2.dieli trójska Helena.

Toto veľdielo inšpiruje už od svojho vzniku básnikov, románopiscov, hudobných skladateľov, maliarov i sochárov. Svojou neuchopiteľnosťou je výzvou najmä pre divadelných režisérov. Veľkou devízou rozhlasu je imaginatívna sila ľudského hlasu, schopného modelovať rozličné charaktery a typy postáv, zaodieť ich do originálnych kostýmov a vkliniť do beznákladovej scenérie. A keďže nemusíme škrtať, môžeme si dovoliť luxus uviesť dielo kompletné – navyše s odborným komentárom nášho významného germanistu doc.Jozefa Tancera. V rozhovoroch vystúpi muzikológ doc.Vladimír Zvara, filozof a literárny historik prof.Ondrej Mészáros, translatológ dr.Ján Čakanek a herec Ján Gallovič – interpret oboch dielov Fausta.

 Rozhovory

  1. rozhovor: Koncepcie, interpretácie Fausta
  2. rozhovor: Porovnanie 1. a 2. dielu Fausta

                                                                1. DEJSTVO


Čítanie
Súhrnný komentár k 1. dejstvu
1. scéna: Pôvabná krajina
Súhrnný komentár 1. dejstva
2. scéna: V cisárskom paláci - Trónna sála
 
3. scéna: Priestranná sála 1.časť  
3. scéna: Priestranná sála 2.časť
4. a 5. scéna: Ľubosad a Tmavá galéria

6. a 7. scéna: Jasne osvetlené sály a Rytierska sála
 

                                                                2. DEJSTVO


Čítanie Súhrnný komentár k 2. dejstvu
8. scéna: Vysoko klenutá úzka gotická izba Súhrnný komentár 2. dejstva - 1. časť
9. a 10. scéna: Laboratórium a Klasická Valpurgina noc - Farsalské polia
Súhrnný komentár 2. dejstva - 2. časť
11. scéna: Klasická Valpurgina noc - Na hornom Peneiu

12. scéna: Klasická Valpurgina noc - Na dolnom Peneiu
13. scéna 1.časť: Klasická Valpurgina noc - Na hornom Peneiu (a)

13. scéna 2.časť: Klasická Valpurgina noc - Na hornom Peneiu (b)
14. scéna 1.časť: Skalnaté zátočiny Egejského mora

14. scéna 2.časť: Skalnaté zátočiny Egejského mora

                                                                3. DEJSTVO


Čítanie Súhrnný komentár k 3. dejstvu
15. scéna 1.časť: pred Menealovým palácom v Sparte
Súhrnný komentár 3. dejstva
15. scéna 2.časť: pred Menealovým palácom v Sparte
16. scéna 1.časť: Vnútorné hradné nádvorie

16. scéna 2.časť: Vnútorné hradné nádvorie
17. scéna 1.časť: Tônistý háj

17. scéna 2.časť: Tônistý háj

                                                                4. DEJSTVO


Čítanie Súhrnný komentár k 4. dejstvu
18. scéna: VelehorySúhrnný komentár 4. dejstva - 1.časť
19. scéna 1.časť: Na predhorí
Súhrnný komentár 4. dejstva - 2.časť
19. scéna 2.časť: Na predhorí
20. scéna: Stan vzdorcisárov

                                                                5. DEJSTVO


Čítanie Súhrnný komentár k 5. dejstvu
21., 22. a 23. scéna: Šíry vidiek, Palác a Hlboká noc
Súhrnný komentár 5. dejstva - 1.časť
24. a 25. scéna: Polnoc a Veľké nádvorie paláca
Súhrnný komentár 5. dejstva - 2.časť
26. scéna: Kladenie do hrobu
27. scéna: Horská roklina

  Rozhovory
3. rozhovor: Preklady Fausta 1.časť
4. rozhovor: Preklady Fausta 2.časť
5. rozhovor: Faustovské inšpirácie v literatúre
6. rozhovor: Faustovské inšpirácie v hudbe
7. rozhovor: Divadelné iscenácie Fausta 1.časť
8. rozhovor: Divadelné iscenácie Fausta 2.časť
9. rozhovor: Zákulisie nahrávania Parnasu


Autorka: Táňa Kusá

Živé vysielanie ??:??

Televízia