HISTÓRIA RTVS

História

Príbeh RTVS v čase

Československo sa v roku 1923 stalo po Veľkej Británii druhou európskou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Prvých dvadsať rádiokoncesionárov malo Slovensko už v roku 1924, o rok neskôr košickí poštoví technici prostredníctvom uspôsobeného rádiotelegrafného vysielača v Haniske uskutočnili prvé pokusné rozhlasové vysielanie na Slovensku. Príbeh pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku sa však začal písať až v roku 1926.

1926

Rozhlas

3.8.1926 Radiojournal začal s pravidelným vysielaním z Bratislavy. Z provizórneho štúdia v sále bývalého dôstojníckeho kasína vo Vládnej budove (terajšia budova Filozofickej fakulty UK) sa vysielalo dvakrát týždenne. Bratislavská odbočka Radiojournalu prešla na každodenné vysielanie ešte v tom istom roku.

Foto: Technici Radiojournalu kontrolujú kvalitu bratislavského vysielania – 20. roky 20. st.

Prvá zvučka rozhlasu – Pieseň Hej Slováci Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


1927

Rozhlas

17.4.1927 Začalo sa s pravidelným vysielaním z Košíc. Keď Košice odvysielali bábkovú hru Ludmily Tesařovej Vodníkova Hanička, vznikla pravidelná sobotňajšia dramatická relácia pre mládež. V Košiciach tiež vzniklo náboženské vysielanie (po prvý raz vysielali omšu z dómu sv. Alžbety), neskôr sa pridalo aj vysielanie pre školy či pre maďarských poslucháčov. Začal tu pôsobiť aj rozhlasový orchester.

Foto: Takto vyzerala budova Československého rozhlasu v Košiciach.

Budova Československého rozhlasu v Košiciach

1929

Rozhlasový súbor v roku 1929 s dirigentom Otakarom Paříkom.

Rozhlas

11.2.1929 Bratislavská odbočka začala vysielať počas pracovných dní Miestne správy. Pre rozhlasové vysielanie na Slovensku to znamená vznik regionálneho vysielania. V tom istom roku Bratislava začala vysielať v pracovných dňoch popri maďarských aj nemecké správy. A tak vzniklo vysielanie pre nemeckých poslucháčov.

1.7.1929 Prvé vystúpenie bratislavského rozhlasového orchestra. Orchester viedol dirigent pražského rozhlasového orchestra Otakar Pařík. Od 8. júla 1929 už teleso pôsobilo pod taktovkou Františka Dyka.

Foto: Rozhlasový súbor v roku 1929 s dirigentom Otakarom Paříkom. (Zdroj: Archív V.Draxlera)

1934

Rozhlas

10.6.1934 Ďalšou z významných rozhlasových udalostí v našich končinách bola prvá priama rozhlasová reportáž z finále Majstrovstiev sveta vo futbale 1934, kedy sa proti sebe postavili mužstvá Československej republiky a Talianska.

Foto: Josef Laufer, legendárny športový reportér, sprosredkoval rozhlasovým poslucháčom u nás doma aj finalový zápas MS 1934 Taliansko-Československo. (Zdroj:archív Českého rozhlasu)

MS vo futbale 1934 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Josef Laufer

1944

Slobodný slovenský vysielač v roku 1944

Rozhlas

30.8.1944 Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica sa ohlásil s povstaleckými výzvami. Pracoval do 27. októbra 1944. (V posledný deň na Donovaloch.) Vedúci pracovníci boli zamestnancami Slovenského rozhlasu.

Foto: Slobodný slovenský vysielač v roku 1944

Vysielanie SSV Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


1948

Rozhlas

21.2.1948 Rozhlas v Bratislave a Košiciach kontrolujú rozhlasoví pracovníci - komunisti.

28.4.1948 Prijali zákon o Československom rozhlase. Český rozhlas, spol. s r. o. a Slovenský rozhlas, spol. s r. o. zlúčený do štátnej organizácii Československý rozhlas.

20.6.1948 Začal sa vysielať spravodajsko-publicistický magazín Rozhlasové noviny.

Foto: Budova starého rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave

Budova ČSRo Zochova, Bratislava

1953

Emil Fillo, člen rozhlasového hereckého súboru

Rozhlas

1.1.1953 V Bratislave vznikol Rozhlasový herecký súbor.

1.9.1953 Ondrej Francisci založil Detský spevácky zbor Československého rozhlasu v Bratislave a stal sa jeho zbormajstrom, resp. dirigentom. V Detskom speváckom zbore začínala napríklad významná slovenská operná speváčka Edita Gruberová.

Foto: Dramaturg Emil Fillo, ktorý v rozhlasových hrách desiatky rokov stvárňoval detské postavy.

1956

Televízia

3.11.1956 Prvé vysielanie televízneho štúdia Bratislava.

18. 11. 1956 Prvý športový priamy televízny prenos. Bolo to futbalové derby bratislavských klubov Slovana a Červenej hviezdy. Komentovali Rado Siváček so Štefanom Mašlonkom.

Foto: Prvý prenosový voz televízie.

Prvý prenosový voz televízie

1957

zábery z Dovidenia Lucienne, prvej televíznej inscenácie

Rozhlas, Televízia

15.5.1957 prvá televízna inscenácia televízneho šúdia Bratislava (V. Novotný: Do videnia, Lucienne!) TV vysiela správy ( Televízne aktuality a zaujímavosti.)

27.7.1957 V Dillí pôsobí Dušan Ruppeldt, prvý rozhlasový zahraničný spravodajca.

5.9.1957 Rozhlas vysiela aj z Banskej Bystrice.

Foto: Do videnia, Lucienne!

Prvá rozhlasová relácia z Banskej Bystrice Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


1959

Rozhlas

5.7.1959 Začiatok vysielania pravidelnej kultovej nedeľnej relácie pre poľnohospodárov pod názvom Roľnícka beseda. Dovtedy pre poľnohospodárov slúžili relácie Zemedelský rozhlas, Poľnohospodársky rozhlas, Pre poľnohospodárov, Vysielanie pre poľnohospodárov a i.

Foto: Ilustračné

Prvá zachovaná Roľnícka beseda z roku 1963 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Bača s ovcami

1961

Dirigent Tanečného orchestra ČSRo Vieroslav Matušík

Rozhlas

26. - 28.6.1961 Uskutočnilo sa prvé nahrávanie práve založeného Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave vedeného Miroslavom Brožom.

15.9.1961 Vysiela sa mládežnícka relácia Na modrej vlne. Zanikla v roku 1990.

Foto: Dirigent Tanečného orchestra ČSRo Vieroslav Matušík

Na modrej vlne – reportáž z roku 1962 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

1962

Rozhlas, Televízia

14.4.1962 Televízia vysiela už aj z Košíc.

14.4.1962 Rozhlas vysiela kultovú motoristickú reláciu Pozor, zákruta!

Foto: Pozor zákruta! Druhý zľava Bohumil Mlsna (strýco Marcin), kľačí Vladimír Brychta, šéfredaktor relácie, nad ním režisér Šouba.

Pozor zákruta! Zachovaná relácia z roku 1966 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pozor zákruta! Druhý zľava Bohumil Mlsna (strýco Marcin), pri kolese kľačí Vladimír Brychta, vedúci redaktor Pozor zákruta, nad ním stojí režisér Šouba.

1965

Výstavba televízneho areálu v Mlynskej doline v Bratislave

Televízia

5.4.1965 Začalo sa s výstavbou areálu v Mlynskej doline v Bratislave. Prvú etapu výstavby odovzdali do užívania 25.11.1970. Budova STV si neskôr pripísala niekoľko "naj". Stala sa napríklad najvyššou budovou v republike. Bola vysoká 107,5 m nad úrovňou terénu a mala 28 poschodí. V Mlynskej doline sa tiež nachádzalo rozlohou najväčšie štúdio Československej televízie. Malo až 1000 metrov štvorcových.

Foto: Výstavba areálu Slovenskej televízie v bratislavskej Mlynskej doline.

1966

Rozhlas, Televízia

29.1.1966 Zriadenie Krajovej redakcie ČST Banská Bystrica.

8.1.1966 Vysiela sa košická rozhlasová zábavná relácia Ma-ra-tón. Zakladateľom, redaktorom a autorom príspevkov bol Marián Bednár.

Foto: Peter Gažo (vľavo) a Ján Kado, hlavní protagonisti zábavnej relácie košického rozhlasu Maratón.

Relácia ma-ra-tón z roku 1977 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Peter Gažo (vľavo) a Ján Kado, hlavní protagonisti  zábavnej relácie košického rozhlasu Maratón.

1968

Okupácia v roku 1968

Rozhlas

21.8.1968 Sovietski vojaci pri zásahu vojsk Varšavskej zmluvy v Československu obsadili rozhlasové strediská na Slovensku a zastavili vysielanie. V nasledujúcich dňoch sa pokračovalo vo vysielaní z utajovaných provizórnych štúdií.

Foto: Obrnený transportér počas okupácie v roku 1968 (Zdroj: TASR)

Prvá správa o vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


1970

Televízia

14.2.1970 Československá televízia uskutočnila prvý farebný televízny prenos. Majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní 1970 vo Vysokých Tatrách si vo farbe mohli pozrieť diváci v 30 krajinách sveta. Technika, ktorú použili pri prvom farebnom televíznom prenose pochádzala z Talianska. Napriek tomu, že v tej dobe mala drvivá väčšina obyvateľov nášho územia čiernobiele televízory, farebný prenos bol významným medzníkom. Neskôr, v roku 1980 dosiahla farba už 73 percent z celkového objemu vysielania.

Foto: Pohľad na otvárací ceremoniál MS 1970. (Zdroj: Slovenské olympijské a športové múzeum)

Otvárací ceremoniál MS v klasickom lyžovaní 1970

1972

Huslisti

Rozhlas

4.9.1972 Namiesto Tretieho programu Bratislava vytvorili programový okruh Devín so zameraním na umenie a kultúru.

Foto: Ilustračné

Začiatok vysielania Rádia Devín Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


1974

Rozhlas

15.3.1974 Začal sa vysielať kultový rodinný seriál Čo nového, Bielikovci. Seriál zanikol v januári 1990. Vysielal sa takmer 16 rokov.

Foto: Hereckí predstavitelia rozhlasovej rodiny Bielikovcov. Stoja zľava: Zoro Laurinc, Dušan Kaprálik, Ján Mistrík.Sedia zľava: Anton Glézl, Alojz Kramár,Viera Bálinthová, Soňa Ulická.

Čo nového, Bielikovci Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Čo nového, Bielikovci

1975

Seriál Vivat Beňovský

Televízia

6.10.1975 Začal sa vysielať prvý pôvodný televízny seriál z Bratislavy Vivat Beňovský o rodákovi z Vrbového Móricovi Beňovskom, ktorý sa stal kráľom afrického Madagaskaru. Dobrodružno-historický seriál mal sedem epizód.

Foto: Z nakrúcania seriálu Vivat Beňovský: prvý Ivan Mistrík, Jozef Adamovič, predstaviteľ hlavného hrdinu seriálu Mórica Beňovského a maďarský herec Jácínt Juházs, predstaviteľ jednej z hlavných postáv, Omachela

1985

Rozhlas

27.3.1985 Rozhlas sa rozlúčil so starou budovou a začalo sa s pravidelným vysielaním z nového rozhlasového strediska na Mýtnej ulici v Bratislave. Budova obrátenej pyramídy sa stala jednou z najikonickejších stavieb na Slovensku z tohto obdobia.

Foto: Takto sa stavala budova obrátenej pyramídy na Mýtnej v Bratislave.

Rozlúčka so starou budovou rozhlasu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Takto sa stavala budova obrátenej pyramídy na Mýtnej v Bratislave

1986

Milan Ukrop s rádioprijímačom

Rozhlas

1.5.1986 Rozhlas má na Slovensku viac ako milión koncesionárov. Konkrétne bolo toto číslo v roku 1986 1 014 586 koncesionárov. Rozhlas sa tak zaradil medzi najpopulárnejšie prostriedky masovej komunikácie na našom území.

Foto: Milan Ukrop, jeden z milióna verných rozhlasových poslucháčov. Počas vysokej školy bol predsedom študentskej rady prevádzkujúcej Internátne rozhlasové štúdio Horský park v Bratislave (Zdroj: archív M. Ukropa)

1989

Rozhlas, televízia

22.11.1989 Študenti a herci, ktorí sa na Slovensku zaslúžili o pád komunistického režimu, majú podporu rozhlasových pracovníkov. Stalo sa tak na prvom zhromaždení rozhlasových pracovníkov zorganizovanom Koordinačným výborom VPN v Československom rozhlase v Bratislave.

25.11.1989 Prvý televízny priamy prenos z mítingov občanov na Námestí SNP v Bratislave za uskutočnenie spoločensko-politických premien.

Foto: Milan Kňažko, jeden z lídrov Nežnej revolúcie, hovorí k davu na námestí. (Zdroj: TASR/Peter Brenkus)

Demonštrácie z roku 1989

1990

Budova STV

Rozhlas, televízia

5.3.1990 Vysiela sa poludňajšia rozhlasová spravodajská relácia Radiožurnál. Neskôr pod týmto názvom aj večerné Rozhlasové noviny.

18.4.1990 Československá televízia v Slovenskej socialistickej republike sa premenovala na Slovenskú televíziu.

Foto: Budova STV s nápisom Slovenská televízia. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Historicky prvá relácia Rádiožurnálu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


1991

Rozhlas

4.3.1991 Vznikol nový okruh Rock FM Radio, ktorý bol predchodcom dnešného Rádia_FM. V ten istý deň vznikol aj programový okruh Elán a Regina, z ktorého sa vyvinul okruh regionálneho vysielania.

24.5.1991 Poslanci prijali zákon, na základe ktorého vznikli Slovenský rozhlas a Slovenská televízia ako verejnoprávne inštitúcie.

Foto: Moderátorská hviezda Rock FM Radia Fero Hora.

Moderátor Rock FM Radia Fero Hora

1993

Logá STV z rokov 1993 – 1996

Rozhlas, televízia

1.1.1993 Slovenský rozhlas je jedinou celoštátne pôsobiacou rozhlasovou inštitúciou samostatnej SR. Programový okruh Slovensko 1 prešiel v tom čase na dvadsaťštyrihodinové vysielanie. Slovenská televízia začala vysielať na dvoch celoštátnych okruhoch.

4.1.1993 Odznela relácia pre krajanov v zahraničí ako prvá relácia Zahraničného vysielania Slovenského rozhlasu.

Foto: Logá STV z rokov 1993 – 1996.

2001

Rozhlas

13. - 15. 6. 2001 V Piešťanoch sa uskutočnil 1. ročník súťaže rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok.
(relácia o festivale Zázračný oriešok sa v archívnej ukážke začína o 5:09)

Foto: Premiérový ročník súťaže rozhlasových rozprávok Kniha v rozhlase-rozhlas v knihe Zázračný oriešok v r.2001. (Zdroj: Mestská knižnica mesta Piešťany)

Zázračný oriešok 2001 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Zázračný oriešok 2001

2008

Jozef Sedlák kontroluje vysielanie zo ZOH 2010 vo Vancouveri.

Televízia

8.8.2008 Odštartovalo vysielanie tretieho okruhu STV3 pod názvom Trojka. Okruh bol zameraný na športové programy. STV po prvý raz vysielala prenos v HD kvalite práve na treťom okruhu. Išlo o Olympijské hry v Pekingu v roku 2008. Na Trojke sa odvysielala ešte jedna olympijská udalosť: Zimné olympijské hry vo Vancouveri 2010. O necelý rok a pol neskôr, 30.6. 2011 sa vysielanie športového okruhu skončilo.

Foto: Intendant Trojky Stanislav Štefánik pri kontrole vysielania zo ZOH 2010 vo Vancouveri. (Zdroj: TASR/Štefan Puškáš).

2011

Rozhlas, Televízia

1.1.2011 Vznikla verejnoprávna RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska) zlúčením verejnoprávnej Slovenskej televízie a verejnoprávneho Slovenského rozhlasu, ktoré v súčastnosti tvoria jej organizačné samostatne hospodáriace zložky.

Foto: Logo RTVS (Zdroj: TASR).

logo RTVS

2019

Soňa Müllerová

Televízia

22.12.2019 Vznikla tretia televízna programová služba, Trojka. Ponúkla inscenácie, relácie, seriály či filmy z bohatého archívu Slovenskej televízie, no priaznivci si v jej programe našli aj nové relácie. Dňa 30.novembra 2022 bol tento programový okruh, najmä z finančných dôvodov zrušený.

Foto: Soňa Müllerová, populárna hlásateľka a moderátorka, ktorá s ďalšími kolegyňami sprevádzala divákov Trojky

2021

Televízia

20.12.2021 o 17:00 sa na slovenských televíznych obrazovkách objavila nová športová stanica. RTVS totiž spustila svoju štvrtú programovú službu, okruh :ŠPORT , ktorý vysiela 24 hodín denne. Športovým fanúšikom prináša najmä prenosy so slovenskými športovcami.

Foto: Pavol Gašpar, tímlíder pre priame prenosy, Matej Hajko, riaditeľ športu v RTVS, Marcel Merčiak, komentátor a riaditeľ programu :ŠPORT a Marek Marušiak, komentátor. (Zdroj: RTVS).

predstavitelia športového okruhu

2022

Alfonz Šuran

Televízia

28.2.2022 V mimoriadnej situácii súvisiacej s vojnou na Ukrajine spustila RTVS 28. februára 2022 od 6.00 nepretržité spravodajské vysielanie :24, plnohodnotné celodenné spravodajské pokrývanie tém z domova i zo sveta, doplnené o publicistické, dokumentárne, vzdelávacie, diskusné a iné relácie. Nový okruh tak nahradil vysielanie Trojky. Dňa 10.6.2022 RTVS obnovila vysielanie televíznej stanice Trojka, tá však napokon bola 30.11.2022 defintívne zrušená.

Foto: Intendant spravodajského okruhu Alfonz Šuran.