HISTÓRIA

Ctibor Štítnický

Ctibor Štítnický

ŠTÍTNICKÝ, Ctibor, obč. menom DÖRNER, Tibor

redaktor, hlásateľ, básnik

Dátum narodenia: 6. 9. 1922 Štítnik, okr. Rožňava

Dátum úmrtia: 12. 6. 2002 Bratislava

Manželka ŠTÍTNICKÁ, Jarmila – rozhlasová redaktorka a autorka, spisovateľka (1924 – 1980)

Životopis

Štúdium na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1942–44) nedokončil, zúčastnil sa SNP, najprv člen partizánskej skupiny Slávia v Gemeri, bol aj redaktor a hlásateľ Slobodného slovenského vysielača (1944) a od februára 1945 frontového vysielača v Košiciach, potom pracovník Československého rozhlasu v Bratislave (1945–49), neskôr Ministerstva informácií v Prahe (1949–50).

Pôsobil ako tajomník Zväzu slovenských spisovateľov (1950 – 1957), ako zastupujúci riaditeľ (1959 – 1960) a riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ (1963 – 1965), zároveň bol zástupca šéfredaktora Kultúrneho života (1960 – 63). Vykonával funkciu riaditeľa Čs. filmu v Bratislave (1966 – 1970), bol z tejto funkcie odvolaný, politicky prenasledovaný, mal 20 rokov zakázanú publikačnú činnosť a pracoval v Slovenskom knižnom veľkoobchode (1970 – 1989).

Debutoval zbierkou reflexívnej lyriky Presýpacie hodiny (1943), ďalšie zbierky boli poznamenané schematizmom (Červená šatka, 1946, Pochod miliónov, 1949, Jarná pieseň družstevníka, 1950, Rodina, 1952, Na teba myslím, 1954, Chlieb a ruže, 1959), v 60. rokoch vyšiel výber z jeho intímnej poézie Ostaň tu ešte chvíľu (1966), pre deti napísal dve knižky veršov (Jarný karneval, 1960, Rozprávky na predaj, 1968), prekladal z maďarčiny (G. Illyés, E. Ady, I. Madách, G. Garai) a ruštiny (M. Gorkij).