HISTÓRIA

Etela Čárska

Etela Čárska

ČÁRSKA, Etela, rod. Lörincziová

redaktorka

Dátum narodenia: 28. 2. 1941 Nové Zámky

Životopis

Absolvovala štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1964), PhDr. (1982).


Život zviazaný hudbou

V Československom, resp. Slovenskom rozhlase pracovala ako hudobná redaktorka v rokoch 1964 -- 2004 v Redakcii symfonickej, opernej a komornej hudby. Pripravovala relácie o starej hudbe, o organovej hudbe, propagovala súčasnú hudbu, najmä tvorbu slovenských autorov. Pred mikrofón pozývala významných muzikológov, hudobných skladateľov, interpretov, spisovateľov, výtvarných umelcov a snažila sa o medziodborové prepájanie umenia. Organizovala koncerty Slovenské historické organy, Organové koncerty pod Pyramídou, Dni organovej hudby v Bratislave, z ktorých zabezpečovala priame prenosy, resp. odvysielala z nich zostrihy.

Dramaturgicky sa podieľala na tvorbe CD nosičov z vydavateľstva Radio Bratislava.


Ocenenia

Jej relácie (O huslistovi Petrovi Michalicovi, Warchalovci inšpirujúci, Chvála pohybu, Majster Hummel, Hudba svetla) reprezentovali Slovenských rozhlas na medzinárodných fórach, kde získala niekoľko ocenení -- (Prix Italia – 1997, 1998, Prix musical de Radio Brno -- 1976, 1977, 1986, 1987 a 1993). Nositeľka ceny Fra Angelico (2012), Ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti rozhlasového umenia (2021).

Pri príležitosti 50. výročia vysielania Rádia Devín dostala titul Osobnosť Rádia Devín (2022).

Pravidelne publikovala odborné články v denníkoch a časopisoch Hudobný život, Slovenská hudba, Práca, Pravda, Večerník, Romboid, Nové slovo.