HISTÓRIA

František Valábek

František Ungváry

VALÁBEK, František

redaktor

Dátum narodenia: 20. 3. 1939 Hody, dnes miestna časť Galanty

Dátum úmrtia: 6. 9. 2005

Životopis

Absolvoval štúdium matematiky a fyziky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave (1966), postgraduálne štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenské-ho v Bratislave (1975), PhDr. (1966).

Pôvodne bol učiteľom matematiky a fyziky na Základnej škole v Sládkovičove (1960 – 1965).

V Československom, resp. Slovenskom rozhlase pracoval v rokoch 1965 – 2002 s krátkou prestávkou v roku 1989. Najprv bol hlásateľ (1965 – 1967), potom redaktor Dobrého rána (1968 – 1984, neskôr aj vedúci), redaktor Redakcie medzinárodného života Čs. rozhlasu v Prahe (1984). Pôsobil aj ako zahraničný spravodajca Čs. rozhlasu v Budapešti s kompetenciami pre Ru-munsko a Juhosláviu (1985 – 1989).

Jeden zo zakladajúcich redaktorov Radio Slovakia Interna-tional (1993 – 1994), vedúci redaktor redakcie regionálneho vy-sielania (1994 – 1999) a metodik a analytik spravodajských a publicistických programov (1999 – 2002). Od roku 2002 bol na dôchodku.

Napísal knihu pre deti Človek sa naučil lietať (1978).