HISTÓRIA

Ján Kostra

Ján kostra

KOSTRA, Ján

básnik, prekladateľ, redaktor, šéfredaktor

Dátum narodenia: 4.12.1910 Turčianska Štiavnička, okr. Martin

Dátum úmrtia: 5.11.1975 Bratislava

Prvá manželka BENDOVÁ, Krista – spisovateľka (1923 – 1988), druhá manželka PONICKÁ, Hana – spisovateľka (1922 – 2007).

Životopis

Po maturite študoval na umelecko-priemyslovej škole v Prahe, zároveň bol poslucháčom Filozofickej fakulty Karlovej univerzity a na Českom vysokom učení technickom študoval architektúru a venoval sa aj maliarskej a sochárskej príprave. Štúdium zanechal v roku 1934.

Po základnej vojenskej službe bol úradník Československého zúčtovacieho ústavu Zemskej banky v Bratislave (1936 – 1937) a redaktor Robotníckych novín (1937 – 1938).

V Slovenskom rozhlase pracoval v rokoch 1942 – 1949, najprv ako redaktor v Prešove (1939 – 1942), potom bol šéfredaktor literárneho oddelenia v Bratislave (1942 – 1949).

Po odchode z rozhlasu pôsobil ako tajomník slovenskej sekcie Zväzu československých spisovateľov a šéfredaktor týždenníka Kultúrny život, potom redaktor v Slovenských pohľadoch (1949 – 1956). Od roku 1956 až do smrti slobodný umelec.


Básnik a spisovateľ

Bol plodný básnik i prekladateľ, rozhlas často vysielal jeho poéziu, preklady, literárne kompozície z jeho tvorby, obľubu si získala najmä jeho básnická skladba Ave Eva.

Knižne debutoval v roku 1937 básnickou zbierkou Hniezda. Z ďalšej tvorby: knihy poézie: Moja rodná (1939), Ozubený čas (1940, pod pseudonymom Ján Medník), Puknutá váza (1942), Všetko je dobre tak (1942 pod pseudonymom Ján Medník), Ave Eva (1943), Presila smútku (1946), Básne (1949), Na Stalina (1949), Za ten máj (1950), Javorový list (1953), Šípky a slnečnice (1958), Báseň, dielo tvoje (1960), Každý deň (1964), Len raz (1968), Prvé a posledné (1977, posmrtne).

Písal aj poéziu pre deti. Prekladal z francúzskej (Villon, Baudelaire), ruskej (Gorkij), španielskej (de Molina) a českej (Nezval, Mácha) literatúry.

Ocenenia:

  • laureát Štátnej ceny (1950)
  • laureát Štátnej ceny II. stupňa (1953)
  • štátna cena K. Gottwalda za literatúru (1954)
  • zaslúžilý umelec (1960)
  • národný umelec (1969)

Pri príležitosti 40 výročia smrti Jána Kostru sme si v roku 2015 zaspomínali na nášho básnika aj v Rádiu Regina Západ. Úryvok si môžete vypočuť zo záznamu.