HISTÓRIA

Ján Solovič

Ján Solovič

SOLOVIČ, Ján

dramaturg, umelecký šéf, dramatik

Dátum narodenia: 8. 3. 1934 Pliešovce okr. Zvolen

Dátum úmrtia: 10. 7. 2022

Syn SOLOVIČ, Ivan – lekár, odborník na pľúcne choroby a TBC (1966)

Životopis

Absolvoval štúdium dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1958).

V Československom rozhlase pracoval v rokoch 1957 – 1971, ako dramaturg (1957 – 1963), umelecký šéf (1963 – 1971).

Bol funkcionár Zväzu slovenských spisovateľov, vedúci tajomník (1971 – 1983) a predseda (1984 – 89). Pedagóg na VŠMU (1971 – 1981), od 1978 docent. Bol poslanec SNR (1971 – 1990), člen Predsedníctva SNR a predseda výboru SNR pre školstvo a kultúru.

Ešte ako študentovi gymnázia vo Zvolene mu rozhlas odvysielal hru o Mikulášovi Koperníkovi Torunský génius (1953). Ako dramaturg Československého rozhlasu, ale aj ako autor sa pričinil o renesanciu slovenskej rozhlasovej hry koncom 50. rokov. Spolupracoval s vtedajšími významnými dramatikmi, spisovateľmi a autormi rozhlasových hier (Peter Karvaš, Pavol Sobota, Hana Zelinová, Ján Kákoš, Ján Poničan) a jeho hra Polnoc bude o päť minút (1958) vyhrala v súťaži o najlepší scenár rozhlasovej hry. Na medzinárodnej prehliadke rozhlasových hier OIRT vo Varšave získala 1. miesto v poslucháčskej ankete. Odvysielal ju aj pražský rozhlas. Neskôr vznikla jej televízna podoba a hru inscenovalo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove (1962). Rozhlas odvysielal ďalšie jeho hry Ruky pre Luciu (1962), Prvý dialóg s vami (1966), Druhý dialóg s vami (1966), Rekomando (1968), Krvavý trón (2003).

Autor divadelných hier Nepokojná mladosť (1957), Súhvezdie Draka (1958), veselohra U nás taká obyčaj (1960), Žobrácke dobrodružstvo (1970 – prepracovali ju Lasica a Satinský na muzikál Plné vrecká peňazí, 1975) Strašne ošemetná situácia (1968, prepracovali ju Lasica a Satinský na S. O. S. , 1975), Veža nádeje (1972), Meridián (1974), Strieborný jaguár (1975), Zlatý dážď (1976), Pozor na anjelov (1978), Právo na omyl (1981), Kráľovná noci v kamennom mori (1983), Príliš odvážny projekt (1987). Písal aj historické hry: Zvon bez veže (1985), Peter a Pavel (1985), Bez čiernej skrinky.

Väčšinu jeho divadelných hier odvysielal v úprave aj Československý rozhlas. Podľa jeho scenára Československá televízia odvysielala televízne filmy a seriály Kar na konci roku (1963), Kde leží naša bieda (1965), Zhasnuté slnko (1967), Traja z deviateho poschodia I. – III. časť (1969), Straty a nálezy I. – V. časť (1975), Dobrí ľudia ešte žijú I. – III. časť (1979). Niektoré jeho divadelné hry vyšli knižne.

Vydal drámu Krvavý trón (2002), komédiu Maharadža z Royalu (2006). Napísal spomienkovú knihu Moje radosti. Polstoročie s ochotníkmi 1956 – 2006 (2007).

Rozhlas odvysielal o ňom dokumenty Ladislava Staroňa Som rád, že som bol pri tom a Emila Benčíka Takí sú rozhlasáci .

Nositeľ Národnej ceny SSR (1972) a titulu zaslúžilý umelec (1975).