HISTÓRIA

Jozef Nodžák

Jozef Nodžák

NODŽÁK, Jozef

televízny redaktor a moderátor

Dátum narodenia: 19.3.1946, Slanica

Dátum úmrtia: 28.8.2017, Trstená

Životopis

Narodil sa v Slanici na Orave, dedinke, dnes už zatopenej Oravskou priehradou. Otec bol rodák z tohto kraja. Matka na Slovensko prišla až z USA. Pôvodom bola Poľka, ktorá sa narodila v Chicagu.

Jej rodičia, ktorým patrila pekáreň, sa s ňou vybrali na výlet do Európy. Keď navštívili rodné Poľsko, zatúlali sa aj na Oravu, ktorá sa im veľmi zapáčila. Keď potom otec Nodžákovej mamy zomrel, vdova s dcérou predali všetok majetok a presťahovali sa práve do oravskej Slanice.


Miesto redaktora v rozhlase

Jozef sa už ako dieťa zaujímal o film. Keď ako 15-ročný videl v kine Pieseň o sivom holubovi, ktorý snímali v Liptovskej Osade a Vrátnej doline, hneď písal do banskobystrického rozhlasu, aby sa dozvedel čo najviac o nakrúcaní.

Záujem oravského mladíka zaujal redakciu natoľko, že Jozefa pozvali do štúdia a dali mu možnosť urobiť rozhovor s hlavným hrdinom. V bystrickom rozhlase si zvedavca zapamätali a po maturite na strednej všeobecnovzdelávacej škole mu riaditeľ Ondrej Bartoš ponúkol miesto redaktora.

Po poldruha roku sa prihlásil na slovenčinu a nemčinu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Štúdium nemčiny dokonca dokončil na Univerzite Martina Luthera v Halle, odkiaľ dostal ponuku na študijný pobyt.

Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Začína pracovať v televízii

Po skončení vysokej školy pôsobil v jazykovej škole v Banskej Bystrici, ale nie dlho. Jeho osud zmenil konkurz na miesto redaktora Hlavnej redakcie pre deti a mládež Československej televízie Bratislava.

Následne sa sťahoval do Bratislavy, kde pripravoval filmové a štúdiové relácie do Vysielania pre školy. Tento program korešpondoval s príslušnými učebnými tézami pre ten dané predmety a ročníky. Televízia k svojim reláciám vydávala metodické listy, ktoré sa posielali do škôl.

Prácu Jozefa Nodžáka v tejto oblasti spoznali dokonca aj v Japonsku, keď sa na tunajšom festivale s úspechom premietli dva jeho školské filmy. Pod jeho dramaturgickým či redakčným vedením sa zrodili mnohé úspešné a obľúbené relácie pre deti a mládež.


Majster N v Crn-crn

Mnohé pripravil autorsky, ďalšie sám uvádzal. V 80. rokoch sa mladí diváci osem rokov tešili na Detektíva Karola. Išlo o seriál, v ktorom režisérsky debutoval Jozef Bednárik. V prvej polovici 90. rokov sa zrodil magazín IQ, v ktorom Jozef Nodžák predstavoval talentované deti. Chodil ich objavovať po všetkých kútoch Slovenska.

Najznámejším je Nodžákov Majster N. Zrodil sa v rámci populárneho detského programu Crn-crn, Do jedného vydania si mal na požiadanie kolegyne pripraviť kontaktné vystúpenie s deťmi. Ako sám protagonista spomínal, bola to voda na jeho mlyn, pretože vždy túžil po živom kontakte s publikom v štúdiu i pri obrazovkách. Vymyslel si preto rozmanité fyzikálne a chemické kúzla, ktorých tajomstvo mali odhaliť práve malí diváci.

Premiéra bola natoľko úspešná, že Jozef Nodžák dostal príležitosť pravidelne pripravovať už samostatnú hodinovú reláciu Objavy Majstra N. Relácia mala obrovský ohlas medzi detským publikom i rodičmi. Sám hlavný predstaviteľ sa tešil nesmiernej popularite.

V jeho kariére sa mu dostalo mnohých uznaní. Získal ocenenia UNESCO a UNICEF či medailu Jána Ámosa Komenského za zásluhy v oblasti pedagogiky. Štyrikrát po sebe sa stal Osobnosťou televíznej obrazovky v kategórii programov pre deti a mládež.

Ani po skončení relácie Objavy Majstra N sa Jozef Nodžák tejto postavy nevzdal. S typickou parochňou naďalej vystupoval na rôznych podujatiach a navštevoval deti v detských domovoch a nemocniciach.