HISTÓRIA

Juraj Paška

Juraj Paška

PAŠKA JURAJ, Mgr.,

rozhlasový aj televízny redaktor a moderátor, zahraničný spravodajca

Dátum narodenia: 9. 3. 1939, Lieskovec okr. Zvolen

Životopis

Od roku 1961 žije v Bratislave. Na ZŠ chodil aj s Jozefom Golonkom na Kvačalovu ulicu. Zmaturoval na Jedenásťročnej strednej škole na Kulíškovej ul. V roku 1964 skončil vysokoškolské štúdium kombinácie knihovníctvo-slovenčina promóciou na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Od roku 1996 do roku 1977 pôsobil v Československom rozhlase Bratislava – ako redaktor a konferencier. Jeho neformálny prejav a príjemný hlas bol poslucháčom známy predovšetkým z rozhlasových relácií „Dobré ráno“ a „Mikrofórum“. Dostatočný priestor však už vtedy dostával aj v televíznom vysielaní – v reláciách „Mladými očami“. Moderoval externe súťaž mladých talentov „Rozlety“ a spolu so Zorou Kolínskou a Katkou Karovičovou, napr. aj zábavný program „Škola žien.“

V priebehu roka 1977 prešiel do Československej televízie Štúdio Bratislava, kde až do roku 1990 pracoval v Hlavnej redakcii Televíznych novín na Nám. SNP ako redaktor a zástupca šéfredaktora. Je otcom televíznej moderátorky Ivety (Paškovej) Malachovskej.


Priekopník novej TV profesie

Začiatkom 80-tych rokov patril medzi prvolezcov novej televíznej profesie „moderátor“ v našich podmienkach a v tejto funkcii sa do roku 1985 striedal s ďalšími kolegami vo vysielaní federálnych Televíznych novín z Prahy, kam slovenskí moderátori chodili na týždňové služby.

Z bratislavského štúdia v Tatre autorsky, organizačne aj dramaturgicky pripravoval a moderoval večerné Aktuality. Uvádzal naživo vysielané diskusné televízne relácie: „Voľná tribúna“, „Okrúhly stôl“ i na záznam vyrábané „Zrkadlo týždňa.“

Reláciami „Príloha Televíznych novín“, „Haló, tu redakcia TN“ atď. formoval tiež aktuálnu televíznu publicistiku. Od roku 1988 do roku 1990 pôsobil ako zahraničný spravodajca ČST v Moskve, odkiaľ sprostredkovával informácie o gorbačovskej perestrojke.


Odchod na vrchole

Po novembrových udalostiach v roku 1989 v ČSSR sa z Moskvy musel vrátiť do vlasti, kde ho vtedajší – už nový šéfredaktor spravodajstva JUDr. Bohumír Číder (ako predstaviteľ „68-mičkárov“) – prepustil. No Juraj Paška si zachoval svoj nadhľad a bohaté novinárske skúsenosti aj organizačné schopnosti uplatnil vo svojej reklamnej agentúre.

Od roku 1993 sa stal importérom značky YAMAHA a ešte aj v dôchodkovom veku aktívne pracuje v redakcii motoristického časopisu AUTOMAGAZÍN a spoluorganizuje pravidelné stretnutia bývalých pracovníkov ČST z Prahy a Bratislavy, bývalých zamestnancov Hlavnej redakcie Televíznych novín a Hlavnej redakcie telovýchovy a motorizmu.