HISTÓRIA

Karol Jančošek

Karol Jančošek

JANČOŠEK, Karol

dramaturg, dramatik, prekladateľ

Dátum narodenia: 31. 1. 1934 Dlhá Lúka, dnes časť Bardejova

Dátum úmrtia: 13. 1. 1989 Košice

Dcéra LIPTÁKOVÁ, Narcis, rod. JANČOŠKOVÁ – dramaturgička

Životopis

Absolvoval štúdium divadelnej vedy a dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1958).

V Československom rozhlase pôsobil ako dramaturg až do predčasnej smrti (1958 – 1989). Plodný autor rozhlasových hier, adaptácií divadelných hier a dramatizácií próz zo svetovej literatúry.

Debutoval v roku 1960 rozhlasovou hrou Priehrady (1960). Neskôr napísal ďalšie rozhlasové hry Aj človek musí (1961), Všade žijú ľudia (1963), Rok po svadbe (obe 1963), Rudo, môj Rudko (1965), Marion, ktorá je tvoja hviezda (1966), Asfaltový had (1968), Cesta za súmraku, V stodole, Medzi dvoma sirénami (všetky 1973), Chýbajúce spomienky (1974), Ultimátum (1974), Medový džbán, Nedeľná prechádzka (obe 1977), Nové Kocúrkovo (1980), Zberateľ (1983), Prípad (/1986), Medveď v papieroch (1988). Jeho hry vysielali aj rozhlasy v zahraničí. Zdramatizoval prózy J. Otčenáška, D. Granina, J. Alexa, M. Alcoforadovej. Rozhlasové hry prekladal z ruštiny, poľštiny, francúzštiny a češtiny. Písal aj televízne scenáre. Časopisecky publikoval básne.

Rozhlasovú hru Rok po svadbe neskôr prepracoval do javiskovej podoby.

Jeho hra Ultimátum, prvá slovenská stereofonicky vysielaná hra, získala Hlavnú cenu na Festivale pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry v Piešťanoch (1975).

Napísal televíznu psychologickú drámu Vzdialený hlas kukučky (1980) i televízne veselohry Upratovanie a Smútok na rukáve (obe 1983).

Nositeľ Ceny Zväzu slovenských dramatických umelcov za rozhlasovú tvorbu (1980).