HISTÓRIA

Kveta Škvarková

Kveta Škvarková

ŠKVARKOVÁ, Kveta, rod. STANĚKOVÁ

redaktorka, spisovateľka

Dátum narodenia: 16. 5. 1940 Spišská Nová Ves

Životopis

Absolvovala štúdium na Vysokej škole ekonomickej (1962).

Pôvodne pracovala ako redaktorka v časopise Beseda.

V Československom, resp. Slovenskom rozhlase pracovala ako redaktorka v rokoch 1971 – 2000. Bola vedúcou redakcie Kontakty. Po odchode z rozhlasu externe pracovala v rozhlasovom archíve.

Venovala sa oblasti právnej výchovy, sociálnym problémom, zdravotníctvu, otázkam školstva, štátnej správy, rómskej problematiky, po roku 1989 otázkam ľudských práv. Ako prvá urobila rozhovor o vtedy neznámom ochorení AIDS.

Autorka rozprávkovej hry Chlapec s husľami (1974) a dramatizácií rozprávkových próz Wilhelm Hauff: Vyslobodenie Fatmy (1970), Hans Christian Andersen: Divé labute (1971), Karel Čapek: Veľká doktorská rozprávka (1983). Napísala niekoľko častí rozhlasových rodinných seriálov Čo nového, Bielikovci?, Králikovci.

Články o zdravotníckej problematike i o kultúre publikovala v časopisoch Nedeľná pravda, Slobodný piatok, Mosty, Moment, NonProfit.

Napísala knihu Keď muži plačú celú noc (1995).

Pôsobila aj ako podpredsedníčka Slovenského helsinského výboru.

Nositeľka ceny Zlatý mikrofón, bola nominovaná na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii publicistika (2012).

Bola členkou Rozhlasovej rady (2003 – 2008).