HISTÓRIA

Ladislav Hvizdoš

Ladislav Hvizdoš

HVIZDOŠ, Ladislav

redaktor, zástupca šéfredaktora

Dátum narodenia: 2. 5. 1930 Spišské Vlachy, okr. Spišská Nová Ves

Dátum úmrtia: 25. 8. 2013 Bratislava

Prvá manželka HVIZDOŠOVÁ, Oľga, rod. PEKÁRIKOVÁ, redaktorka, archivárka (1932 -- 2022)

Druhá manželka HVIZDOŠOVÁ, Ľubica, rod. ROHÁČIKOVÁ – rozhlasová redaktorka (1944 – 1999)

Životopis

Absolvoval štúdium slovenčiny a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1956), PhDr. (1968).

Pôvodne bol redaktorom závodného časopisu Drevina Turany a krátko pracovníkom Matice slovenskej.

V Československom rozhlase pracoval v rokoch 1963 – 1990 ako ekonomický redaktor, z toho 1970 – 1990 zástupca vedúceho ekonomickej redakcie. Zúčastnil sa v auguste 1968 na protiokupačnom vysielaní.

Bol predsedom Skupiny ekonomických expertov OIRT pre tvorbu rozhlasových programov.

Po odchode z rozhlasu bol majiteľom vydavateľstva INFORMEX a šéfredaktor časopisu International Business cooperation (1990 – 2005).

Napísal knihu Obrat k zajtrajšku (1986) a pod pseudonymom Ladislav H. Strmina zbierku básni Mních a sestra (2004).

Nositeľ titulu zaslúžilý pracovník kultúry (1980) a Ceny Československého rozhlasu v Prahe.