HISTÓRIA

Ľubomír Zeman

Ľubomír Zeman

ZEMAN, Ľubomír (Ľuboš)

hudobný redaktor, riaditeľ, šéfredaktor, textár

Dátum narodenia: 2. 6. 1949 Bratislava

Otec ZEMAN, Ľubomír – športový novinár

Životopis

Absolvoval diaľkovo štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1978), doktorát získal z hudobnej publicistiky, PhDr. (1981).

V Československom, resp. Slovenskom rozhlase pracoval 36 rokov (1969 – 2005), najprv ako redaktor, zostavoval hudobné relácie, neskôr sa stal vedúcim redakcie populárnej hudby (1985) a šéfredaktorom Hlavnej redakcie hudobného vysielania. Patril k zakladajúcim pracovníkom Rock FM Rádia (1991) a jeho výkonným riaditeľom, potom bol riaditeľom marketingu Slovenského rozhlasu a štatutárnym zástupcom generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu. Neskôr sa stal výkonným riaditeľom súkromnej komerčnej televízie TVA (2005 – 2010).

Ako textár spolupracoval s viacerými populárnymi spevákmi (Karol Duchoň, Jana Kocianová, Vašo Patejdl, Júlia a Peter  Hečkovci, Robo Grigorov) a hudobnými skupinami (Elán, Taktici, YPS, Instinct, Prognóza jeho texty sú na mnohých ich LP platniach, resp. CD nosičoch (približne 500).

Bol členom Rozhlasovej rady Slovenského rozhlasu, druhý podpredseda (2006 – 2007).

Ako textár získal viacero ocenení – cena na svetovom festivale pop-music Yamaha v Tokiu (Čardáš dvoch sŕdc, Karol Duchoň, 1975), má 9 bratislavských lýr, napr. zlatá Bratislavská lýra (Pár nôt, Jana Kocianová, 1976; Spútaná láskou, Júlia Hečková, 1984; Umenie žiť, Vašo Patejdl, 1987), strieborná Bratislavská lýra (Kaskadér, Elán, 1980; Chlapčenský úsmev, Vašo Patejdl, 1985), bronzová Bratislavská lýra (Lúčenie, Viera Špinarová, 1976, Proti prúdu, Money Factor, 1990).

Svoje texty vydal knižne: Tri štvrte na jeseň (2001), Slávne texty slávnych piesní (2008). Napísal aj básnickú zbierku Plač vo vetre (2010) a doplnené súborné básnické a textárske dielo Malá tichá radosť (2019). Je členom Slovenského syndikátu novinárov a členom Dozornej rady Slovenského ochranného zväzu autorského / SOZA /.