HISTÓRIA

Ľudo Zúbek

Ľudo Zúbek

ZÚBEK, Ľudo

redaktor, dramatik, spisovateľ

Dátum narodenia: 9.7.1907 Malacky

Dátum úmrtia: 23.6.1969 Bratislava

Dcéra BERTONCINI, Elena, rod. ZÚBEKOVÁ – prekladateľka zo swahilčiny (1939 – 2018).

Životopis

Absolvoval štúdium na obchodnej akadémii v Bratislave. Pôvodne bol bankový úradník v rôznych mestách na západnom Slovensku (Bratislava, Piešťany, Malacky, Hlohovec, Skalica, Zohor).

V Československom, resp. Slovenskom rozhlase pracoval v rokoch 1932 – 1946, najprv ako tajomník literárneho oddelenia, neskôr dramaturg, zároveň bol aj vedúci redaktor programového časopisu Slovenský rozhlas (1940 – 1945).

Potom bol pracovník Povereníctva informácií (1946 – 1947), redaktor a zakladateľ vydavateľstva Tatran (1947 – 1956), od roku 1957 spisovateľ v slobodnom povolaní.


Spolupracoval so slovenskými spisovateľmi.

Spomienka na spisovateľa Ľuda Zúbeka Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Výrazne sa zaslúžil o zvýšenie umeleckej úrovne rozhlasového slovesného vysielania, rozšírenie dramatického vysielania i o jeho slovakizáciu. Na spoluprácu pritiahol mnohých významných slovenských spisovateľov (Š. Gráf, G. Vámoš, V. Roy).

V rozhlase debutoval dramatizáciou vlastnej poviedky Rádio sváka Šmodrochu (1932). Napísal aj rozhlasové hry Matka neznámeho vojaka (1933), Katastrofa (1934).

Autor mnohých relácií pre dospelých (Ľudovít Štúr, 1934; Život básnika, 1935) i pre mládež (V ríši faraónov, Pád ríše Inkov, Marco Polo, Ján Kupecký). Niektoré relácie neskôr spracoval v knižnej podobe.

Pre rozhlas pripravil adaptáciu hry W. Shakespeara Hamlet (1935) a zdramatizoval diela slovenských (P. O. Hviezdoslav: Hájnikova žena, 1934; Jégé: Vojenská česť, 1935; S. H. Vajanský: Maják, 1935 a i.) i svetových autorov (L. Apuleius: Amor a Psyché, 1937, A. Dumas: Gróf Monte Christo, 1937).

Na Ľuda Zúbka sme si zaspomínali aj vo vysielaní Rádia Regina Západ. Záznam z relácie si môžete vypočuť aj v našom archíve.


Autor a prekladateľ

Rozhlas pravidelne vysielal ukážky zo Zúbekovej prozaickej tvorby či už v monologickej, alebo v zdramatizovanej podobe (Ján Jessenius, Jar Adely Ostrolúckej).

Autor početných historický románov (Farebný sen, Ján Jessenius, Zlato a slovo, V službách Mateja Hrebendu, Jar Adely Ostrolúckej), zbierok historických próz (Skrytý prameň), literatúry faktu (Moja Bratislava, Ríša Svätoplukova, Gaudeamus igitur alebo sladký život študentský, Rytieri bez meča), spomienkovej prózy (Murárskych chlieb) i knihy pre deti (Ako sa čertík Froliš dostal z pekla). Prekladal historické romány a knihy literatúry faktu.

Podľa jeho novely Skrytý prameň bol nakrútený rovnomenný film o Majstrovi Pavlovi z Levoče.

Ľudo Zúbek je aslúžilý umelec (1967).

Foto: Nový Život