HISTÓRIA

Marián Grebáč

Marián Grebáč

GREBÁČ, Marián

redaktor, moderátor, autor

Dátum narodenia: 24. 8. 1950 Námestovo

Manželka GREBÁČOVÁ, Mária, dlhoročná rozhlasová pracovníčka (1944)

Životopis

Po skončení Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove sa zamestnal v roku 1973 v Československom rozhlase, kde pracoval celý svoj profesionálny život. Najprv ako redaktor mládežníckeho vysielania, moderoval reláciu Mikrofórum, potom bol vedúcim redakcie literárno-hudobnej redakcie pre mládež, vedúcim Redakcie zábavných žánrov (1985 – 1990 a 1995 -- 2010), medzitým bol vedúci Redakcie umelecko-dokumentárnej publicistiky (1990 – 1994). Najdlhšie pracoval v Redakcii zábavných žánrov, ktorú viedol približne 20 rokov, spolupodieľal sa na vzniku známych relácií v predrevolučnom období (Humorikon, Apropo, Pod pyramídou). Celé desaťročie moderoval celodenný silvestrovský zábavný program (10 -- 12 hodinové maratóny). Moderoval Nedeľný zábavník – Diagnózy, cyklus zábavných relácií Herci na koberci, Sólo pre.. a Kýchanie mozgu. Redakčne pripravil desiatku rozhlasových adaptácií hier Stanislava Štepku.

Autorsky pripravil niekoľko stoviek umelecko-dokumentárnych pásem (Slováci v súostroví Gulag, Vidieť očami druhých), humoristicko-satirických pásem (Krčma, nepokrč ma!), literárno-historických pásem (Moja lýra plače, Čisté studničky, Desať vozov kníh pre Oravu), esejí (Literatúra, umenie, kritika, Rozhlasové libresso) a dramatizácií svetovej i našej literatúry (päťdielna dramatizácia posmrtne vydaného románu Mila Urbana Železom po železe ) autorsky sa podieľal aj na populárnom rodinnom seriáli Čo nového, Bielikovci? Pripravil 107 fíčerov cyklu Genius loci. Túry podľa literatúry na miesta, ktoré inšpirovali vznik pozoruhodných literárnych diel, kde pátral po príčinách ich magickej príťažlivosti zachovanej v poviedkach, románoch, povestiach a legendách, v ktorých sa ukrýva história pretvárania krajiny a postupného prijímania podoby od nej. Tieto reportáže vydal aj v knižnej podobe – Genius loci (2011) a Príbehy vrchov (2018).

V súčasnosti ako redaktor Rádia Pyramída pripravuje do vysielanie relácie zo zlatého fondu Slovenského rozhlasu (rozhlasové hry, rozhlasové dokumenty, literárne a dramatické pásma, chvíľky poézie a čítanie prózy) a autorsky naďalej cyklus Génius loci, literárne putovanie po slovenskej prírode.

Účinkoval aj ako herec v literárnych pásmach a čítal ukážky z próz.

Je držiteľom dvoch Krištáľových mikrofónov - cien za Najmoderátora Rádia Devín 2002 a 2003 a ceny Literárne fondu za celoživotné dielo.

Z ďalšej rozhlasovej tvorby:

Ako sa stať maturitnou otázkou (pásmo o S. Štepkovi, 2001)

Senior duo sa vracia (zábavná show, 2000).