HISTÓRIA

Ondrej Demo

Ondrej Demo

DEMO, Ondrej, PhDr., CSc.

redaktor, etnomuzikológ

Dátum narodenia: 14. 1. 1927 Branovo, okr. Nové Zámky

Dátum úmrtia: 19. 12. 2021

Životopis

Zmaturoval na učiteľskej akadémii v Bratislave (1948) a popri zamestnaní vyštudoval hudobnú výchovu u prof. Eugena Suchoňa na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1960).

V Československom, resp. Slovenskom rozhlase pracoval v rokoch 1953 – 1993 ako redaktor ľudovej hudby. Autor i redaktor dlhoročného cyklu Klenotnica ľudovej hudby (1966 – 1993), uskutočnil nahrávky ľudovej hudby a piesní z 360 lokalít na Slovensku a 57 lokalít Slovákov žijúcich v zahraničí (spolu približne 16 500 titulov). Jeho nahrávky autentického folklóru predstavujú zlatý fond archívu Slovenského rozhlasu. Časť vyšla na LP platniach OPUS-u (1970 – 86), na mg kazetách a CD nosičoch vydavateľstva Pyramída SRo. Z jeho podnetu vznikla v r. 1970 medzinárodná rozhlasová súťaž nahrávok ľudovej hudby Prix de musique folklorique de Radio Bratislava, na ktorej sa v priebehu 16 ročníkov (do r. 1991) zúčastnilo 50 európskych rozhlasových staníc. V r. 1976 vyprofiloval profesionálne umelecké teleso Orchester ľudových nástrojov SRo a stal sa jeho prvým umeleckým vedúcim. Pre OĽUN, spevácky zbor Lúčnica, Rodokmeň a iné folklórne súbory spracoval 120 partitúr.

Autor publikácií: Žatevné a dožinkové piesne (s O. Hrabalovou, 1969), Z klenotnice slovenských ľudových piesní (1981), Janka Guzová spieva (1995), Folklórna hudba v rozhlase na Slovensku (1996), Vianočné koledy, vinše a hry (1998), Branovo – história, život a tradície (2005); je spoluautorom monografií o obciach Vajnory, Cífer a Myjava. Publikoval celý rad etnomuzikologických štúdií a článkov.

Autorsky a scenáristicky sa podieľal na 44 televíznych etnografických a folkloristických filmoch i na príprave mnohých programov na folklórnych festivaloch vo Východnej, v Detve a Myjave.

Svoje články o folklóre často publikoval v časopisoch Hudobný život, Rytmus, Národná osveta, Slovenská hudba, Nové slovo, Slovenský národopis.

Bol predsedom Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii (od r. 1996), členom výboru SOZA. Bol členom mnohých porôt na folklórnych festivaloch celoslovenského i medzinárodného charakteru.

Ocenenia: Zlatý mikrofón (1978), Plaketa Jozefa Murgaša (1996), Plaketa hl. mesta SR Bratislava (2002), Medaila G. D. Licharda (2002), Cena Fra Angelica za tvorivý príspevok do kresťanskej kultúry (2005), čestný občan Terchovej (2005).