HISTÓRIA

Ondrej Francisci

Ondrej Francisci

FRANCISCI, Ondrej

skladateľ, dirigent, pedagóg

Dátum narodenia: 10.11.1915 Slovenský Komlóš, Maďarsko

Dátum úmrtia: 21.4.1985 Bratislava

Životopis

Zmaturoval na Učiteľskom ústave v Miškovci v Maďarsku (1935). Pôvodne bol učiteľom v Slovenskom Komlóši (1935 – 1947).

Neskôr začal študovať na Hudobnej akadémii v Budapešti (1948 – 1949), štúdium dokončil na Štátnom konzervatóriu v Bratislave (1950).


Inštruktor hudobnej výchovy

Vyštudoval kompozíciu u prof. Alexandra Moyzesa na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1955).

Popri štúdiu pôsobil ako učiteľ na základných školách v Devínskej Novej Vsi a v Bratislave (1947 – 1953) a inštruktor hudobnej výchovy v Ústrednom dome pionierov a mládeže Klementa Gottwalda v Bratislave (1953 – 1955).

V Československom rozhlase pracoval v rokoch 1955 – 1977. Založil Pioniersky zbor, neskôr Detský spevácky zbor Československého rozhlasu a bol jeho zbormajster, resp. dirigent.


So zborom vstupoval v zahraničí

Nahral približne 500 skladieb rôzneho charakteru. V Detskom speváckom zbore pod jeho vedením vyrastalo mnoho významných spevákov a speváčok (Edita Gruberová, Magda Hajóssyová, Gabriela Beňačková, Dušan Jarjabek, Jana Kocianová, Jozef Benedik a ďalší).

Okrem nahrávania v rozhlase so zborom vystupoval na rôznych výchovných koncertoch, festivaloch doma i v zahraničí (Maďarsko, Belgicko, Bulharsko. Nemecká demokratická republika, Taliansko, Rakúsko).

Vybudoval medzinárodné kontakty so speváckymi zbormi rozhlasov OIRT, zúčastňoval sa na Medzinárodných stretnutiach rozhlasových detských zborov. Založil tradíciu spoločných koncertov rozhlasových zborov v Prahe a v Bratislave.

Nositeľ titulu vzorný pracovník Čs. rozhlasu (1960), zaslúžilý pracovník kultúry (1971).

Viac sa o Ondrejovi Franciscim dozviete aj zo záznamu vysielania Rádia Regina Západ, ktorý si môžete vypočuť v našom archíve.