HISTÓRIA

Ondrej Laciak

Ondrej Laciak

LACIAK, Ondrej

redaktor, vedúci redakcie, autor

Dátum narodenia: 31. 3. 1920 Sirk, okr. Revúca

Dátum úmrtia: 23. 5. 2002 Bratislava

Životopis

Maturoval na učiteľskej akadémii v Spišskej Novej Vsi a neskôr diaľkovo vyštudoval novinárstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1959).

Pôvodne bol učiteľ na ľudových školách v Striežovciach a Kyjaticiach, po oslobodení .na meštianskej škole v Rimavskej Sobote.

Počas Slovenského národného povstania pracoval v oddelení vojenskej propagandy, spolupracoval so Slobodným slovenským vysielačom. Po zatlačení Povstania do hôr bol príslušníkom partizánskej skupiny. Po vojne pracoval na Okresnom národnom výbore v Rimavskej Sobote.

V Československom rozhlas pracoval v rokoch 1952 – 1969, bol riaditeľom rozhlasového košického štúdia (1952 – 1960), neskôr pôsobil ako vedúci Literárnej redakcie Československého rozhlasu v Bratislave (1960 – 1969).

V apríli 1969 sa stal tlačovým tajomníkom predsedu Slovenskej národnej rady Ondreja Klokoča, po jeho smrti od roku 1975 bol pracovníkom Československej televízie.

Ako vedúci Literárnej redakcie inicioval cyklus relácií Básnik sám doma so svojou poéziou a Básnik sám doma s poéziou, ktorú má rád. Súčasní slovenskí básnici (J. Smrek, Th. H. Florin, E. B. Lukáč, J. Poničan, L. Novomeský, A. Plávka, M. Haľamová, J. Kostra, J. Lenko, P. Horov) hovorili o svojej tvorbe, recitovali vlastné i obľúbené verše od iných básnikov, predstavovali tvorbu významných spisovateľov. Úvahy i autorský prednes básnikov majú neoceniteľnú výpovednú hodnotu. Relácie vyšli aj knižne i s gramoplatňou Básnik sám doma (1967). Napísal niekoľko rozhlasových pásiem (Štúrova druhá láska, Básnik v Povstaní, o Ct. Štítnickom, 1969) a dramatizácií (F. Švantner: Nevesta hôľ, 1967; F. Švantner: Malka, 1969; D. Chrobák: Drak sa vracia, 1972; N. V. Gogoľ: Kepeň, 1972; J. Horák: Hory mlčia, 1975).

Je autorom niekoľkých kníh, rozhlasu počas Povstania venoval publikáciu Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica (1961) a o predsedovi SNR napísal monografie Novinár a publicista Ondrej Klokoč (1981) a Ondrej Klokoč (1986).

Články o histórii a o osobnostiach gemerského regiónu uverejňoval v regionálnom časopise Obzor Gemera a Malohontu. S Júliusom Bolfíkom založil Gemersko-malohontskú vlastivednú spoločnosť v Rimavskej Sobote.