HISTÓRIA

Rudolf Lesňák

Rudolf Lesňák

LESŇÁK, Rudolf

redaktor, vedúci redakcie

Dátum narodenia: 11. 9. 1928 Levoča

Dátum úmrtia: 7. 10. 2006 Bratislava

Manželka LESŇÁKOVÁ, Soňa – literárna vedkyňa (1932)

Životopis

Vyštudoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1951), PhDr. (1971).

V Československom, resp. Slovenskom rozhlase pôsobil v rokoch 1951 – 1970 a po roku 1990. Bol redaktor, vedúci literárnej redakcie a metodik umeleckoslovesnej tvorby. V rozhlase pripravoval literárne a umelecko-publicistické relácie(Básnický portrét Milana Rúfusa, 1971), autorsky a režijne pripravoval literárne programy na Slovesnej jari v Martine, na Wolkrovej Polianke, Hviezdoslavovom Kubíne, Štúrovej Modre a na iných podujatiach.

V roku 1970 bol z politických dôvodov prepustený, pretože presadzoval nezávislosť rozhlasového vysielania od komunistickej strany. Pracoval na Zväze slovenských spisovateľov (1970 – 1976), bol vedúcim metodického oddelenia v Slovenskej pedagogickej knižnici (1976 – 1979), výskumným pracovníkom na podnikovom riaditeľstve Slovenskej knihy (1980 – 1982), vedúcim redakcie literárnovednej tvorby vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, potom pracoval vo Výskumnom ústave kultúry.

V roku 1990 založil náboženskú redakciu v Slovenskom rozhlase a bol jej vedúcim. Pripravoval krátke spravodajstvo, duchovné zamyslenia a zabezpečoval aj priame prenosy náboženských obradov.

Na základe výskumnej práce napísal teoretické práce o rozhlasovom vysielaní Zábavno-poučné rozhlasové kompozície (1963), Umenie živého slova (1980), publikácie Umelecký prednes (1978), Súborový prednes detí (1981), Prednes umeleckého slova (1985). Vydal knihu Listy z podzemia o kresťanskej samizdatovej publicistike (1998).

Po roku 1989 bol aj redaktorom Katolíckych novín a šéfredaktorom časopisu Listy.