HISTÓRIA

Štefan Kassay

Štefan Kassay

KASSAY, Štefan

redaktor, korešpondent, šéfredaktor, vedec, podnikateľ, pedagóg

Dátum narodenia: 11.07.1941, Miškovec (Miskolc) v Maďarsku

Životopis

V roku 1958 sa vyučil za sústružníka v Závodoch ťažkého strojárstva v Považskej Bystrici. Ako sústružník pracoval v Opravovniach poľnohospodárskych strojov v Košiciach. V priebehu rokov bol konštruktérom aj stredoškolským učiteľom. Základnú vojenskú službu absolvoval v Martine. Vyššie a univerzitné vzdelanie získal postupne popri zamestnaní. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Košiciach a v roku 1970 Strojnícku fakultu Technickej univerzity (vtedy VŠT) v Košiciach.

Po nástupe do Československej televízie Štúdio Košice 1.apríla 1972 sa stal najskôr redaktorom spravodajstva. Keďže ho viac lákal svet vedy a techniky, presunul sa do redakcie publicistiky. Zakrátko vyrástol na rešpektovaného vedecko – technického redaktora Československej televízie. Vo vysielaní televízie rozbehol reláciu „Svet vedy a techniky“ a potom ešte aj „Orion“. Ponuku vtedajšieho ústredného riaditeľa televízie Miloša Marka, aby sa stal vedúcim Kabinetu televíznej tvorby, odmietol. Štúdium na Karlovej univerzite v Prahe ukončil v roku 1976 doktorátom filozofie (PhDr.)

Vedeckú ašpirantúru absolvoval na Katedre ekonomiky a riadenia priemyslu na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. Vďaka jeho vzdelaniu, rozhľadu, pracovitosti, spoľahlivosti aj jazykovým schopnostiam dostal veľmi zaujímavú možnosť posunúť sa vyššie na rebríčku televíznej kariéry. Od 1.februára 1976 sa mu „otvoril svet“ a stal sa zahraničným spravodajcom ČST v Budapešti.


Byť pri tom

Do vysielania Štefan Kassay prinášal zaujímavé reportáže a aktuálne informácie aj z oblasti Balkánu – z Juhoslávie a z Rumunska. Najpamätnejším sú jeho vstupy do vysielania Televíznych novín a do mimoriadnych každodenných vysielaní od 4.marca 1977 so zábermi najničivejšieho zemetrasenia 20.storočia v Európe, ktoré trvalo len 70 sekúnd. Množstvo mŕtvych a zranených..., 35 tisíc bytov v Bukurešti v rozvalinách, bez prístrešia ostalo státisíce obyvateľov. Komunistický diktátor Nicolae Ceaușescu chodí po ruinách a do rozvalín posiela okamžite buldozéry, hoci pod troskami ešte aj po niekoľkých dňoch objavovali živých ľudí...

Vedeckú hodnosť kandidáta ekonomických vied (CSc.) z odvetvových a prierezových ekonomík udelili PhDr. Štefanovi Kassayovi v roku 1977 na STU (SVŠT) v Bratislave.

Po skončení 5-ročnej zahraničnej „misie“ sa vrátil do ČSSR a stal sa šéfredaktorom Hlavnej redakcie programov zo zahraničia v Bratislave V roku 1986 z televízie odišiel a nasledujúcich 9 rokov pôsobil vo funkcii riaditeľa Ústredia novinárskych informácií v Prahe a Bratislave.


K podnikateľským sféram a vedeckým métam

Prof. Štefan Kassay bol tiež riaditeľom Central European Development Company so sídlom vo Veľkej Británii a napokon sa - na základe medzinárodného tendra - stal spoluvlastníkom Pečivární Sereď (1991) a Figaro Trnava (1992). Vo vrcholných funkciách I.D.C. Holding, a.s. pracuje doteraz ako predseda dozornej rady. Organizačne pôsobí vo vedeckej sfére ako člen Vedeckej rady Vysokej školy manažmentu (City University USA), odborne ako člen redakčnej rady časopisov Produktivita a inovácie (Slovenské centrum produktivity) a Marketing és Menedzsment v Budapešti.

V roku 1996 sa habilitoval na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a bol menovaný za docenta vo vednom odbore odvetvové a prierezové ekonomiky. AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) absolvoval v roku 1998 v Japonsku.

Vedeckú hodnosť DrSc. z odvetvových a prierezových ekonomík získal na SAV v Bratislave v roku 2001 a profesorom v odbore Inžinierstvo riadenia priemyslu bol vymenovaný prezidentom republiky v roku 2002.

Štefan Kassay je členom Európskej akadémie vied a umení.