HISTÓRIA

Viktor Daniel

Viktor Daniel

DANIEL, Viktor

redaktor, šéfredaktor

Dátum narodenia: 9. 5. 1931 Sóskút, Maďarsko

Dátum úmrtia: 5. 1. 2023 Bratislava

Manželka DANIELOVÁ, Marta, rod. SPEVÁKOVÁ, aj BENEOVÁ – redaktorka, moderátorka (1950)

Životopis

Absolvoval štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (1968) a postgraduálne štúdium na Vysokej škole politickej ÚV KSČ v Prahe (1976).

Pôvodne elektrotechnik, potom pracoval v Slovenskom ústave pre technické a ekonomické informácie. Ako externista spolupracoval s rozhlasom.

V Československom rozhlase pracoval v rokoch 1959 – 1990, najprv redaktor (1959 – 1969), venoval sa vtedy ekonomickej problematike, pôsobil aj ako mimoriadny korešpondent rozhlasu v Budapešti. V auguste 1968 sa zúčastnil slobodného legálneho protiokupačného vysielania. Neskôr pôsobil ako šéfredaktor Hlavnej redakcie propagandy (1969 – 1990). Písal politické a ekonomické komentáre pre relácie Súčasník a Živé slová.

Nositeľ Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra (1980).