Úvod Novinky Zaujímavosti
Sviatok apoštolov svätých Petra a Pavla slávia kresťania po celom svete
Sviatok apoštolov svätých Petra a Pavla slávia kresťania po celom svete

Sviatok apoštolov svätých Petra a Pavla slávia kresťania po celom svete

 Najznámejšie chrámy majú v Ríme a v Londýne.

Kresťania na Slovensku i vo svete slávia vo štvrtok sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov, sv. Petra a Pavla, ktorí ohlasovali evanjelium Ježiša Krista po celom vtedy známom svete.

Sviatok všetkých kresťanských cirkví

svätopeterské-Jaroslav-Novák-TASR

V rímskokatolíckej cirkvi ide o prikázaný sviatok. V katolíckych kostoloch sa počas dňa konajú sväté omše venované ich pamiatke a vyjadrujúce vďaku za ich pôsobenie.

Dvojicu apoštolov Petra a Pavla si pripomínajú aj evanjelici a veriaci iných kresťanských cirkví.

Najznámejší a na svete najväčší Chrám svätého Petra sa nachádza v Ríme vo Vatikáne na Svätopeterskom námestí.

Druhému apoštolovi je zasa zasvätená najväčšia protestantská Katedrála svätého Pavla v Londýne, ktorý je druhým najväčším chrámom na svete.

Kľúče od nebeského kráľovstva

chrám-Londýn-TASR

Svätý Peter, pôvodným menom Šimon, sa narodil v Palestíne, v mestečku Betsaida pri Genezaretskom jazere. Ako dospelý býval v meste Kafarnaum. Bol bratom apoštola Ondreja.

Keď ho Ježiš povolal za apoštola, zmenil mu meno na Peter, teda Skala, na ktorej založil svoju cirkev. Petrovi dal "kľúče od nebeského kráľovstva". Peter hlásal evanjelium najprv v Palestíne, potom v Antiochii, neskôr v Korinte a napokon v Ríme.

Svätý Pavol sa narodil v Tarze, kultúrnom a obchodnom stredisku v Malej Ázii.

Pôvodne sa volal Šavol. Študoval v Jeruzaleme a stal sa veľkým prenasledovateľom kresťanov.

Okolo roku 33 až 35 sa mu na ceste do Damasku zjavil Ježiš Kristus a Pavol sa stal kresťanom a misionárom medzi pohanmi. Pôsobil i na Cypre, v Malej Ázii, Macedónii, Grécku a Ríme.

Zomreli mučenícky v jeden deň

František-Peter-Zimen-TASR

Obidvaja apoštoli podľa tradície zomreli mučeníckou smrťou v Ríme, v ten istý deň, pravdepodobne okolo roku 67.

Svätý Peter bol ukrižovaný dolu hlavou na Vatikánskom vŕšku.

Svätý Pavol bol ako rímsky občan sťatý pri Ostijskej bráne, pochovaný je v Bazilike sv. Pavla v Ríme.

Svätého Petra neskôr pochovali v bazilike, ktorú na mieste jeho umučenia dal postaviť cisár Konštantín.

O živote a pôsobení sv. Petra a Pavla sa zachovalo pomerne veľa údajov a informácií v evanjeliách, v knihe Skutky apoštolov a spisoch cirkevných otcov. 25 50 75 90
Zdroj: TASR

Živé vysielanie ??:??

Televízia