Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Hudobná skladačka

Hodinka s klasickou hudbou (vo štvrtok aj s jazzom) komentovanou zanietenými hudobnými redaktormi. Kratšie hudobné útvary, pestrosť hudobných druhov a žánrov. V jednom slede zaznieva klavírna balada, časť zo symfónie, sláčikového kvarteta či husľovej sonáty v sprievode slova M.Puškášovej, J.Klímu, T.Boroša, P.D. Ferenčíka, J.Dúbravského a J.Brisudu.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00

Hudobná skladačka

Veľkonočná hudobná šibačka. Pestrofarebná, rôznožánrová zmes skladieb v duchu Veľkonočného pondelka a jeho tradícií. Hudba nielen klasická, ale aj ľudová, zvykoslovná, s priznaným veľkonočným námetom v slove alebo v melódii. Pripravila hudobná redaktorka Melánia Puškášová.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Piatok 21.01. 16:00
  • Pondelok 24.01. 16:00
  • Utorok 25.01. 16:00
  • Streda 26.01. 16:00
  • Štvrtok 27.01. 16:00
  • Piatok 28.01. 16:00
  • Pondelok 31.01. 16:00