Hudobná skladačka

Hodinka s klasickou hudbou (vo štvrtok aj s jazzom) komentovanou zanietenými hudobnými redaktormi. Kratšie hudobné útvary, pestrosť hudobných druhov a žánrov. V jednom slede zaznieva klavírna balada, časť zo symfónie, sláčikového kvarteta či husľovej sonáty v sprievode slova M.Puškášovej, J.Klímu, T.Boroša, P.D. Ferenčíka, J.Dúbravského a J.Brisudu.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00

Hudobná skladačka (R)

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 17.08. 16:00
  • Štvrtok 20.08. 16:00
  • Štvrtok 27.08. 16:00
  • Piatok 28.08. 16:00
  • Pondelok 31.08. 16:00
  • Utorok 1.09. 16:00
  • Streda 2.09. 16:00