50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Hudobná skladačka

Hodinka s klasickou hudbou (vo štvrtok aj s jazzom) komentovanou zanietenými hudobnými redaktormi. Kratšie hudobné útvary, pestrosť hudobných druhov a žánrov. V jednom slede zaznieva klavírna balada, časť zo symfónie, sláčikového kvarteta či husľovej sonáty v sprievode slova Márie Gavalovej, Jána Klímu, Nikolaja Nikitina, Ondreja Veselého, Lenky Molčányiovej a Jána Dúbravského.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00
Popis epizódy
Koncertný kus ako fenomén, ktorý v hudobnej kultúre existuje od 19. storočia. Zaznejú známe i menej známe diela Franza Schuberta, Robert Schumanna ši Emila Nikolausa von Rezniceka.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 30.06. 16:00
  • Piatok 1.07. 16:00
  • Utorok 5.07. 15:30
  • Streda 6.07. 16:00
  • Štvrtok 7.07. 16:00
  • Piatok 8.07. 16:00
  • Streda 13.07. 16:00