Hudobná mozaika

Hodinka s kratšími tvarmi, pestrosť hudobných druhov a žánrov. Klavírnu baladu, časť symfónie, či sláčikového kvarteta striedajú skladby zo sveta jazzu, world music, alebo elektroniky.
Autori: Mária Gavalová, Ján Klíma, Nikolaj Nikitin, Ondrej Veselý, Lenka Molčányiová, Ján Dúbravský.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00
Popis epizódy
K tomuto skoro zimnému obdobiu patria poľovačky a k nim zvuk lesných rohov. Skladačka ponúkne skladby pre jeden až päť lesných rohov. Zaznejú skladby od Franza Straussa, otca skladateľa Richarda Straussa. Tento skvostný hráč na lesnom rohu pomáhal Richardovi Wagnerovi pri komponovaní slávneho Siegfriedovho trúbenia. Ďalej to bude Koncert F dur pre dva lesné rohy Antonia Vivaldiho. Neobídeme Koncert pre štyri lesné rohy od Carla Heinricha Hüblera či Sonáty pre toto zoskupenie. Zavŕšením bude Serenata da caccia per cinque cori Ľudovíta Rajtera
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 29.05. 16:00
  • Štvrtok 30.05. 16:00
  • Piatok 31.05. 16:00
  • Pondelok 3.06. 16:00
  • Utorok 4.06. 16:00
  • Streda 5.06. 16:00
  • Štvrtok 6.06. 16:00