Vieš, kde žiješ

Relácia Džanes, kaj džives? /Vieš, kde žiješ? je zameraná na poznávanie života Rómov v kontexte Slovenska. Jej cieľom je predstavovať Rómov ako integrálnu súčasť krajiny (jej histórie, kultúry, prírody...)

Vysiela sa 3. štvrtok v mesiaci 19:00 - 20:00.

Vieš, kde žiješ?

V mozaike rómskych osobností Novembra 1989, o ktorých sa z rôznych uhlov pohľadu rozprávame v našom vysielaní, zatiaľ nepadlo jedno meno. Je to meno ženy, ktorá nepochybne prispela k tomu, že Rómovia boli viditeľní vo verejnom priestore od prvých dní revolúcie. Je to meno, ktoré v spoločnosti rezonovalo od konca 40-tych rokov, a ktoré Rómovia prevažne poznali. Hovoríme o Elene Lackovej, od narodenia ktorej onedlho uplynie sto rokov. V každom prípade si dnes chceme položiť základnú otázku: Kto vlastne bola či je Elena Lacková.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum