Vieš, kde žiješ


Relácia Džanes, kaj džives? /Vieš, kde žiješ? je zameraná na poznávanie života Rómov v kontexte Slovenska. Jej cieľom je predstavovať Rómov ako integrálnu súčasť krajiny (jej histórie, kultúry, prírody...) V roku 2019 bude venovaná spomienkam na November 1989.

Vysiela sa 1x mesačne vo štvrtok 19:00 - 20:00.

Nájdete nás na Facebooku