Občiansky klub NEV

Relácia má ambíciu venovať sa problémom každodenného života rusínskych poslucháčov, poskytuje poradenstvo v otázkach právnych, sociálnych ap. Súčasne predstavuje zaujímavé aktivity občianskeho charakteru realizované v rusínskych lokalitách.
Relácia sa skončila v roku 2022.
Popis epizódy
V septembrovom vydaní rusínskeho Občianskeho klubu sa vrátime ku Dňu Ústavy SR, ktorý sme si pripomenuli 1. septembra. Peter Medviď, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny nám priblíži, ako Ústava SR garantuje ochranu práv národnostných menšín, no tiež aj to, ktoré slovenské a medzinárodné legislatívne dokumenty ďalej rozvíjajú ochranu a uplatňovanie práv menšín. Hovoriť budeme aj o tom, čo všetko tvorcovia návrhu Zákona o postavení príslušníkov národnostných menšín zahrnuli do jeho obsahu a čo by sa prijatím takého zákona zmenilo. Zhrnieme, ako sa zmenilo postavenie menšín na Slovensku za uplynulých 30 rokov a čo je pre menšiny, zvlášť aj rusínsku menšinu, prioritou do budúcna.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum