Archív - zvoľte dátum

Fenomény

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí. RTVS Rádio DEVÍN reláciu Fenomény vysiela v premiére každý štvrtok od 20.00 do 20.30 a v repríze každú sobotu od 8.05 do 8.35.

Fenomény / Budova Slovenského rozhlasu

Sobota 27.07.2019, V sobotných Fenoménoch Zuzany Golianovej sa viac dozviete o historicko-spoločenskom kontexte vzniku stavby, o konštrukcii, materiáloch, autoroch - architektoch a ich víziách, urbanistickom začlenení ale aj o niektorých mýtoch a fámach; to všetko s hosťami: architektom Štefanom Bekešom a historikom, architektom z Historického ústavu SAV Petrom Szalayom.