Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Fenomény

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí. RTVS Rádio DEVÍN reláciu Fenomény vysiela v premiére každý štvrtok od 20.00 do 20.30 a v repríze každú sobotu od 8.05 do 8.35.

Fenomény

Je veľa kníh, filmov či inak umelecky spracovaných príbehov, ktoré nám približujú hrôzu holokaustu. No len niektoré z nich majú skutočnú pečať prežitého, autentického svedectva. Medzi ne rozhodne patrí výnimočná kniha Denník Anny Frankovej, ktorá má obrovskú výpovednú hodnotu a emocionálny náboj. O to, že denník Anny sa vôbec stal knihou sa zaslúžil jej otec Otto, ktorý ako jediný z rodiny prežil druhú svetovú vojnu. A v tomto roku vyšiel denník dokonca aj ako komiks, takže výnimočný text sprevádza aj vizuálny zážitok. Knihu Denník Anny Frankovej v rámci autorského cyklu relácie RTVS Rádia DEVÍN Fenomény spracovala Zuzana Golianová.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 5.08. 20:00
  • Štvrtok 12.08. 20:00
  • Štvrtok 19.08. 20:00
  • Štvrtok 26.08. 20:00