Klub osobností - NEV

Rusínsky, rómsky, ukrajinský.
Cyklus rozhovorov so zaujímavými osobnosťami žijúcimi na východe Slovenska, ktorých život a životné skúsenosti ukazujú, že najlepším učiteľom je život sám.

Vysiela sa: 1. a 3. sobota v mesiaci 19:00 - 20:00 (rusínsky, rómsky)
2. štvrtok v mesiaci 19:00 – 20:00 (ukrajinský)

Klub osobností rusínsky

V Klube osobnosti vám tradične predstavujeme jednu osobnosť, no dnes, z príležitostí pamiatky zosnulých, si v ňom pripomenieme viaceré zosnulé osobnosti Rusínov. Pripomenieme si ľudí, ktorí nás v tomto roku opustili a pôsobili v kultúre alebo iných oblastiach života Rusínov. Pri príležitosti 30. výročia od prvého oficiálneho snemu Rusínskej obrody si pripomenieme aj prvého predsedu Rusínskej obrody Vasiľa Turok Heteša a Ivana Banduriča, ktorý zakladal Rusínsku obrodu v okrese Bardejov. Spomenieme si aj na Jozefa Keselicu, veľkého zberateľa a propagátora Andyho Warhola na Slovensku, ktorý už zrekonštruované MMUAW neuvidí. Spomienku v ňom venujeme aj našej kolegyni Silvii Zelinkovej. Klub osobností bude dnes venovaný tým, ktorý nás navždy opustili.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum