Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Zóna reflexie

Relácia sa od 1. februára 2019 pretransformovala na Dokumentárne Rádio Devín, v ktorom sa budú striedať relácie:

Po stopách pamäti
Akadémia
Nad slovom
Reflektor

Vysiela sa: sobota 17:00-18:00

Zóna reflexie

Hana Rodová, Ida Hledíková:Kritikon 9 - Bábkové divadlo. Diskusia o súčasných trendoch v slovenskom bábkovom divadle s teatrológmi a divadelními kritikmi Vladimírom Predmerským, Boarborou Krajč Zamiškovou a Lenkou Dzadíkovou.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum