Archív - zvoľte dátum

Klub komunálnej politiky Košice

Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí.

Vysiela sa: streda 14:05-15:00

Reláciu počas prázdnin nevysielame.

Klub komunálnej politiky - Košice

Streda 25.03.2020, Téma: opatrenia krajských miest a žúp vo vzťahu k seniorom (okrem pomoci aj zabezpečenie DSS a ďalších zariadení). Hostia v štúdiu: primátor Košíc Jaroslav Polaček, predseda KSK Rastislav Trnka; moderuje Kristína Plajdicsková.