Klub komunálnej politiky Košice


Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí.

Vysiela sa: streda 14:05-15:00

Reláciu počas prázdnin nevysielame.

Nájdete nás na Facebooku