Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

Po stopách pamäti

Cyklus relácií Pavla Smolíka si všíma osobnosti, ktoré sa v minulom storočí významným spôsobom presadili ako predstavitelia kultúrneho disentu. Zapodieva sa ľuďmi, ktorí prejavili zásadný odpor voči svojvôli komunistickej moci – a to nielen na poli umenia, ale aj v širších kultúrnych súvislostiach: napríklad pri zastávaní občianskych slobôd ako základného prejavu spoločenskej kultúry. Čerpá z osobných výpovedí týchto ľudí, ktoré nahrali v Ústave pamäti národa. Tie do istej miery aj predurčujú výber osobností v centre záujmu.

Po stopách pamäti (R)

Nedeľa 31.03.2019, Pavol Smolík: Chlapec v poslednom vagóne socializmu/ V tohtoročnej sérii svedectiev z čias socialistickej totality sme si zaumienili venovať sa ľuďom, ktorí sa osobitným spôsobom zaslúžili o obnovenie a rozvoj skutočnej spoločenskej kultúry – či už ako umelci, alebo ako osobnosti tvoriace jadrá disidentských aktivít. V tejto časti si však zvolíme trochu iný model. Obraciame sa k osobnej výpovedi človeka, ktorý ako dieťa prežil posledné roky totality – teda „viezol sa v poslednom vagóne socializmu“. Pán Michal Hvorecký mal v čase Nežnej revolúcie iba trinásť rokov. A tak nám vo svojom svedectve nebude rozprávať o svojich aktivitách či tvorbe, ale o pohľade teenagera na vtedajší život a postupne sa s ním prenesieme k úvahám o našej súčasnej spoločnosti. Výpoveď vznikla pred desiatimi rokmi, a tak nám umožní pocítiť rozdiely v spoločenskej klíme posledného desaťročia.