Archív - zvoľte dátum

Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 15:00 nedeľa: od 13:00 - 15:00.


Podrobnosti tu

Sobota 22.02.2020 o 13:00
Emília Václavíková z Banskej Bystrice,
Anka Strhárová zo Záhoriec,
Viera Balážová z Brusníka,
Anna Mrázová z Poník,
Milan Habány z Králik - Priehonu,
Juliana Paučová z Hronseka,
manželia Ján a Olinka Sujovci z Vidinej,
Anna Debnárová z Hriňovej - Krivca,
Alenka Gondášová z Hriňovej - Snôh,
Milan Žbirka zo Zvolena,
Zuzana Balážová z Dolných Príbeliec,
Darina Uhrinová z Lovinobane,
Stanislav Maršo z Nesluše,
Gizka Nociarová zo Zvolena,
Eva Ambrozová z Brezna,
Alenka Bátovská z Banskej Bystrice,
Ján Kubiš z Detvianskej Huty,
Jozef Úradník z Banskej Bystrice,
Stanislav Futák z Turovej,
Marian Hanes z Poltára - Prievrany,
Mária Vilhanová z Vígľaša,
Katarína Tlučáková z Pohorelej,
Eva Saláková z Liptovských Sliačov,
Miroslav Urbančok z Tomášoviec,
Miladka Slúková z Dačovho Lomu,
Janka Bystrianska z Hnúšte,
Maroš Lacko z Motyčiek,
Tomáš Tuček z Korytárok - Zlatna,
Ján Badinka z Očovej.


Nedeľa 23.02.2020 o 13:00
Pavla Malinová z Ďanovej pri Martine,
Zuzana Laciaková zo Sirka,
Miroslav Longauer z Lopeja,
Ondrej Sámeľ z Hornej Mičinej,
Amália Stieranková z Hrachova,
Božena Nôžková z Ivín - Dúbrav,
Jolana Sobeková z Rimavskej Soboty,
Magdaléna Mrváňová z Banskej Bystrice,
Anna Franeková z Lovinobane,
Marta Hroncová z Lučenca,
Anna Kováčiková z Banskej Bystrice,
Hanka a Tibko Pišpekyovci z Buzitky,
Helenka Stachová z Detvy,
Alžbeta Pletková z Pohorelej,
Anička Strhárska z Môťovej,
Oľga Homolová zo Slovenskej Ľupče,
Ľubomír Klužák z Martina,
Jozef Belko z Maškovej pri Haliči,
Monika Bystrianska zo Zvolena,
Františka Tkáčová z Malého Borového,
Milan Pavč z Oravskej Jasenice,
Eliška Šusteková z Látok,
Elenka Fekiačová z Detvy,
Helena Hrončeková z Hriňovej - Krivca,
Jozef Sihelský z Kokavy nad Rimavicou,
Ján Suja z Vidinej,
Darinka Uhrinová z Lovinobane,
Anna Malá zo Šuľe,
Margita Praženicová z Veľkých Zlievec,
Juraj Balla z Valaskej,
Lukáš Pribilinec z Poltára,
Andrej Barcík z Bratislavy - Petržalky.

Hudobné pozdravy Banská Bystrica sobota

Sobota 10.02.2018, gratulácie jubilujúcim poslucháčom