Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Pomoc seniorom počas pandémie. Hostky: JUDr. Anna Terezková, hovorkyňa KSK; Mgr. Silvia Hrabčáková, hovorkyňa Arcidiecéznej charity Košice; PhDr. Anna Dudová, Magistrát mesta KE, vedúca Referátu sociálnych vecí magistrátu mesta Košice a Ľudmila Čepková, Patchwork klub . Moderuje Michaela Valiková

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 18.01. 10:08
  • Piatok 22.01. 10:08
  • Pondelok 25.01. 10:08
  • Piatok 29.01. 10:08
  • Piatok 5.02. 10:08
  • Piatok 12.02. 10:08