Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Piatok 20.11.2015, Danka Lovašová - detská psychologička, Soňa Lovašová - odb. asistentka na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach, kontaktová beseda, téma: Svetový deň prevencie týrania detí, Linka detskej dôvery