Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Pondelok 30.11.2015, I. Hajdučeková - FF UPJŠ, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, téma besedy: povinné čítanie na školách