Rádio noviny

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40

Rádio noviny - rusínske

Mesto Svidník rekonštruuje cesty a chodníky za viac ako150 tisíc. Rozprávať sa budeme aj režisérom Poddukelského umeleckého ľudového súboru v Prešove a pozveme vás aj do obce Nižný Mirošov na slávnosť pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum