EURO 2020
EURO 2020

Rómske slovo NEV

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: pondelok až piatok 18:40 -19:00.

Rómske slovo

Je pomerne rozšírený názor, že Rómovia vianočné piesne nemajú. O tom, že to nie je celkom pravda, svedčí aj výskum v teréne, ktorý realizovala etnomuzikologička Jana Belišová. Ak hovoríme o rómskych vianočných piesňach, tie delí Belišová na tri typy: po prvé - slovenské koledy, ktoré chodili Rómovia spievať sedliakom, ale v ich podaní vyznievajú úplne inak, druhé - rómske melódie so slovenskými textami kolied a tretie sú tie modernejšie, autentické rómske vianočné piesne. Piesne, ktoré v rámci výskumu nahral tím Jany Belišovej, boli vydané na CD pod názvom Karačoňa, čiže Vianoce ešte v roku 2003. Všetky piesne boli nahrávané v autentickom prostredí.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Piatok 25.06. 18:40
  • Utorok 29.06. 18:40
  • Streda 30.06. 18:40
  • Štvrtok 1.07. 18:40
  • Piatok 2.07. 18:40