Rómske slovo NEV

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: utorok až štvrtok 18:40 -19:00.
Popis epizódy
Diplomová práca doktoranda politických vied na Univerzite Komenského v Bratislave sa volá „Politická zodpovednosť splnomocnencov vlády Slovenskej republiky voči rómskym komunitám“. Autor Mikuláš Lakatoš, rodák z okolia Nových Zámkov, momentálne pôsobí na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Lakatoš je príkladom Róma a intelektuála, ktorý využil možnosti, ktoré ponúka Stredoeurópska univerzita. Po absolvovaní rómskeho prípravného programu v roku 2021 úspešne ukončil magisterské štúdium politických vied v Bratislave. O jeho Diplomovej práci sa s ním rozprávala Dominika Badžová. Rómskym slovom vás prevedie Roman Goroľ.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 19.06. 18:40
  • Štvrtok 20.06. 18:40
  • Utorok 25.06. 18:40
  • Streda 26.06. 18:40
  • Štvrtok 27.06. 18:40
  • Utorok 2.07. 18:40
  • Streda 3.07. 18:40