Dejiny.sk

Zoznam relácií

Rozhlasová historická revue Dejiny.sk prináša od roku 2012 poslucháčom Slovenského rozhlasu diskusie o dejinách nielen slovenskej spoločnosti, prípadne tohto územia od jeho osídlenia po najnovšie politické udalosti. Sprostredkúva názory a analýzy najmä historikov, archeológov, etnografov, ale aj politológov, sociológov, politických geografov. umenovedcov a pod. Súčasnosť a našu víziu budúcnosti radi premietame do minulosti. Je to predovšetkým tzv. vylepšovanie dejín či zámerné zmazávanie nevhodných udalostí či osobností. A potom aj svoju budúcnosť mimovoľne radi projektujeme na základe mnohých ahistorických legiend, vykonštruovaných fabulácií, mýtov. Nekvalifikovaným alebo zámerným vypĺňaním tzv. bielych miest nevedeckými metódami, ktoré slúžia len a len na ideologizáciu výkladu histórie, sa tak vytvára výrazne skreslený či až falošný obraz minulosti. Skúsenosti s takýmito postupmi máme na Slovensku po mnoho generácií dozadu, ale v tom nie sme nijaká výnimka, deje sa tak naprieč kontinentmi v menšej či väčšej miere. Nečudujme sa preto, že historické povedomie je stále nedostatočné a je tak ideálnou živnou pôdou rôznym populistickým, nekvalifikovaným výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu - ale v tom najrýdzejšom význame slova. Autorsky, moderátorsky a redakčne pripravujú Peter Turčík a Róbert Kotian.

Reláciu vysielajú všetky tri Rádiá Regina

Vysiela sa: piatok 22:00 - 23:00

Popis epizódy
200.výročie rozlúštenia hieroglyfov
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Piatok 19.07. 22:00
  • Piatok 26.07. 22:00
  • Piatok 2.08. 22:00
  • Piatok 9.08. 22:00