Hosť Rádia Regina Západ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
Vysiela sa každý pracovný deň od 12:30 do 13:00.
Popis epizódy
hosť: PhDr. Alena Kopányiová (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) V tomto školskom roku bude viac prvákov v triedach, nastupujú silnejšie ročníky. V súčasnom období sa viac detí nachádza v málo podnetnom prostredí, aj pracujúcim rodičom chýbajú finančné prostriedky na to, aby vytvorili deťom dobré prostredie na vzdelávanie. V školách budú vo čoraz väčšom počte pracovať podporné tímy. Po prvý raz budú v školách aj v poradenstve postupovať podľa predpísaných postupov. Zmení sa kvalita pomoci deťom a rodičom? moderuje: Beáta Repíková
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Piatok 22.09. 12:30
  • Pondelok 25.09. 12:30
  • Utorok 26.09. 12:30
  • Streda 27.09. 12:30
  • Štvrtok 28.09. 12:30
  • Piatok 29.09. 12:30
  • Pondelok 2.10. 12:30