Hosť Rádia Regina Západ

Pol hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
Vysiela sa každý pracovný deň od 12:30 do 13:00.
Popis epizódy
Finančné vzdelávanie ide do ďalšej fázy, pribudli nové školy. Každé tretie dieťa na Slovensku bude v školskom roku 2025/26 absolventom finančného vzdelávania v rámci programu a metodiky FIN-Q. Preto vzniklo aj neziskové združenie s rovnomenným názvom. Pedagógovia aj žiaci neustále prejavujú záujem o spomínané inovatívne vzdelávanie. Je možné, že o 5 rokov budú vyškolený učitelia ambasádormi projektu FINQ. Nielen, že sa budú učiť ako odovzdávať žiakom finančnú gramotnosť, ale budú aj odovzdávať vedomosti svojim kolegom. Odborníci, ktorí zastrešujú finančnú gramotnosť v školách aktuálne uvažujú aj o tom ako včleniť zriaďovateľov škôl – mestá , obce a samosprávne kraje - do systému kvality riadenia vzdelávania.Téme - vzdelávanie a finančná gramotnosť v školách v rámci Projektu FIN-Q sa venuje so svojimi hostkami Beáta Repíková .
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 30.05. 12:30
  • Piatok 31.05. 12:30
  • Pondelok 3.06. 12:30
  • Utorok 4.06. 12:30
  • Streda 5.06. 12:30
  • Štvrtok 6.06. 12:30
  • Piatok 7.06. 12:30