MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vysiela sa: nedeľa o 7:45.
Popis epizódy
Dnes budeme pokračovať v našom čudnopisnom pátraní len pár kilometrov od obce Vieska - Bezdedov, ktorú sme navštívili pred týždňom. Po ďalších zaujímavostiach budeme pátrať spolu s profesorom Jaromírom Krškom z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.