Tour de France 2022
Tour de France 2022

Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vysiela sa: nedeľa o 7:45.
Popis epizódy
Milí poslucháči, opäť sa stretávame pri obľúbenom pátraní po pôvode názvu obce.Na programe dnešného čudnopisného skúmania sú obce Horná a Dolná Ždaňa. Naším stálym sprievodcom je profesor Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Našu tradičnú otázku v obci položila Zuzana Galková.