Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vysiela sa: nedeľa o 7:45.
Popis epizódy
Olešná - v ďalšej časti rubriky Čudnopis sa budeme ešte stále pohybovať na Kysuciach. Tentoraz s Egonom Tomajkom a docentom Jaromírom Krškom preskúmame motiváciui vzniku sídelného názvu Olešná.